Gentdam - bomenproject

Informatie

De stad Lokeren zet in op het renoveren van straten, wijken en pleinen, waarbij de rijbanen, rioleringen en voetpaden worden heraangelegd of hersteld en het groen wordt opgefrist.

Op 15 maart 2021 zullen er werken starten in de Gentdam tussen de Sijpstraat en de brug over de Durme.

In eerste instantie werd de bestaande bomenrij onderzocht. Langsheen Gentdam staan diverse bomen die ondertussen hun leeftijd hebben bereikt en dus kaprijp zijn. Dit betekent dat ze aan het eind van hun groei zijn door ouderdom of schadelijke invloeden waardoor ze stilaan een gevaar gaan betekenen. De laatste jaren hebben we dan ook vastgesteld dat grote, vaak dode, takken afbraken en er zelfs diverse bomen sneuvelden bij stormachtig weer. Bovendien zorgt het wortelgestel van enkelen voor onherstelbare schade aan het wegdek.

Waar we in het verleden dan een hele rij bomen zouden vervangen door jonge exemplaren, trachten we dit in de toekomst in fases te doen. We doen dit zodat het geen kaalslag wordt.

 

Daarnaast gaan we bewust op verschillende momenten heraan planten waardoor we bomen met verschillende leeftijden krijgen: wanneer sommige dan hun limiet hebben bereikt, hoeven we in de toekomst niet meer alle bomen in één beweging te vervangen.

 

Binnenkort zullen er 30 bomen worden gerooid: het gaat dan over exemplaren die in slechte conditie zijn, die op het einde van hun leven zijn of die dusdanig hinderlijk staan dat ze de wegeniswerken niet zullen overleven. Uiteraard worden deze bomen (in het najaar) vervangen door nieuwe exemplaren, we combineren hierbij de Ulmus ‘New Horizon’ en de Sorbus aucuparia.

  • De Ulmus ‘New Horizon’ is een snelgroeiende iep, die zeer goed resistent is tegen de iepenziekte. Er wordt specifiek gekozen voor bomen die met behulp van een chip gemerkt zijn zodat we er met zekerheid kunnen voor zorgen dat deze bomen kunnen uitgroeien tot grote toekomstbomen.
  • de Sorbus aucuparia, of ‘lijsterbes’ is een middelgrote, bladverliezende boom met een eerder bossige vorm en een brede, piramidale kroon.

 

Hinder

De werf is een zone met risico’s. Mogen wij u daarom vragen om de signalisatie en de afsluitingen te respecteren en de aanwezigheid in de werfzone te vermijden.

Plaatselijk verkeer tot aan de woning is mogelijk, ook voetgangers en fietsers kunnen langs de werf wandelen en rijden.

Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding voorzien via Middendam, Daknam-dorp, Daknamstraat, Van Duysestraat, Vredegerechtstraat, N70 en Eksaardebaan. Door het tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Daknamstraat (tussen N70 en Van Duysestraat) n.a.v. het vaccinatiecentrum, wordt in de andere rijrichting een omleiding voorzien via Eksaardebaan, N70, Daknamstraat, Daknam-dorp en Middendam.

 

We kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om de overlast tot een minimum te beperken.

Documenten

Geen inhoud