Raemdonckpark

Informatie

 In 2018 werd reeds een eerste deel van het Raemdonckpark gerenoveerd.  De weg die doorheen het park liep, werd opgebroken en vervangen door een nieuw fiets- en voetpad.  Langsheen dit pad werd een grindgazon aangelegd: dit is een 'verstevigde' graszone waarop makkelijk gereden kan worden.  Niet om te pas en te onpas verkeer toe te laten maar wanneer er een kermis of festiviteit wordt georganiseerd, kunnen kraampjes, tenten of foodtrucks zich hier perfect installeren zonder zich vast te rijden.

Maar het park was nog niet klaar: de resterende paadjes waren in zeer slechte staat en de zone rondom de vijver was verwilderd en dus weinig aantrekkelijk.  De stad startte dus een dossier op voor de renovatie van het overige gedeelte van het Raemdonckpark waarbij de voetpaden heraangelegd worden, de vijver deels wordt uitgebaggerd en de oevers gefatsoeneerd worden en waar ook voldoende zitplaatsen en speeltoestellen zullen worden voorzien.  Daarnaast wordt ook het stuk bos langsheen het talud van de N70 aangepakt: de oude, onveilige bomen worden weggehaald en er wordt gesnoeid waar nodig.

Het project is ondertussen gegund aan een aannemer en in uitvoering.

 

 

Momenteel liggen de werken stil: tijdens de droge periode in de zomer van 2020 kon worden vastgesteld dat de brugjes naar het eiland in de vijver in zeer slechte staat waren.  Het gaat dan over de "brughoofden" of het deel van de brug dat meestal onder water staat maar nu plots zichtbaar werd.

De vernieuwing van de bruggen is last-minute aan het dossier toegevoegd.  Momenteel worden de nodige zaken voorbereid in het atelier.  In de loop van februari - maart zullen de werken verder worden gezet en hopen we in de lente een nieuw parkje te kunnen aanbieden.

 

Hinder

Geen inhoud