Heirbrugmolen - inrichten site

Informatie

De Stad Lokeren wil de ruimte rondom de Heirbrugmolen inrichten als een duurzame en familievriendelijke site, dat aansluit bij de noden van de buurt.  Volgende functies zullen in de aanleg geïntegreerd worden: 

  • aaneg van een pad voor zachte weggebruikers tussen de Verbindingsstraat en de Heirbrugstraat, dat aansluit op het bestaande fietsnetwerk,
  • een buurtpark,
  • en speel- en recreatiezone,
  • ruimte voor een project rond 'samentuinen',

Voor de opmaak van een ontwerpplan werd een landschapsarchitect aangesteld die momenteel druk bezig is een voorstel uit te werken, rekening houdend met alle suggesties die we in het participatietraject mochten ontvangen.

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud