Beleidsplan ruimte Lokeren

Onze stad groeit elke dag. Samen met die groei blijft onze stad ook ontwikkelen en zijn er noden waaraan voldaan moet worden om een leefbare omgeving te kunnen garanderen. Die evenwichtsoefening bereiden we nu voor, samen met de Lokeraar, in een nieuw Beleidsplan Ruimte.

In een groeiende stad zoals Lokeren is het belangrijk om te blijven ontwikkelen, rekening houdend met de noden die leven:

  • betaalbare woningen in een aangename omgeving mét groen;
  • voldoende mogelijkheden om te ontspannen;
  • werkgelegenheid met een goeie bereikbaarheid;
  • ruimte voor landbouw en natuurontwikkeling.

De beschikbare ruimte hiervoor is echter beperkt. Daarom zetten we in op ‘slim’ groeien en op een duidelijke toekomstvisie. Met de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan vertalen we, samen met alle Lokeraars en studiebureau BUUR_Part of Sweco, de krijtlijnen uit de strategische visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen naar Lokerse context. De ambities en doelstellingen voor de toekomst worden in dit plan ook meteen omgezet in concrete acties en projecten.