Ruimtelijke uitdagingen vandaag

Op basis van de huidige aanwezige problematieken en vragen in onze stad zijn alvast 4 te onderzoeken thema’s vastgelegd binnen deze ruimtelijke beleidsplanning. 

1. Kernen

Via een woonbehoeftestudie brengen we in kaart hoe het is gesteld met het woonaanbod in onze stad. Het versterken van de verschillende kernen in de stad wordt onderzocht en ook de toekomst van de woonuitbreidingsgebieden wordt behandeld

2. Economische activiteiten

In onze stad is de ambitie inzake economische activiteiten bijzonder groot. Maar de economie bestaat uit meer dan een regionaal bedrijventerrein alleen. Binnen dit thema onderzoeken we hoe een sterk economisch profiel bijdraagt aan het versterken van het welzijn van de Lokeraar. Verder bekijken we hoe er grote winst geboekt kan worden op vlak van klimaatdoelstellingen, ruimtelijk rendement, leefkwaliteit, duurzame mobiliteit door nabijheid en kernversterking.

3. Recreatie

Vanuit het bestaande recreatieve en toeristische aanbod worden specifieke recreatiebehoeften onderzocht.

4. Groenblauwe netwerken

Lokeren is gelegen in een zeer groene omgeving met heel wat (natte) natuur, opgehangen aan de Durmevallei als hoofdas binnen de ecologische structuur. Binnen dit thema onderzoeken we hoe deze netwerken verder kunnen worden ingezet om milieueffecten (hitte, grond, zuivere lucht) te milderen. Ook kan dit netwerk optreden als de dragende structuur bij het uitwerken van een veilig fiets- en wandelnetwerk.