Ongediertebestrijding (ratten, duiven, verwilderde kippen/ganzen)

Voor het bestrijden van dieren die overlast veroozaken op openbaar domein werkt stad Lokeren samen met RATO (provinciale rattenbestrijding). De RATO bestijder gaat ongedierte (o.a. ratten, duiven en verwilderde kippen/ganzen) in hoofdzaak op het openbaar domein bestrijden. 

Voor het verwijderen van wespennesten op privaat domein contacteert u de Brandweerzone Oost

Wat bij overlast van ratten op privaat terrein ?

Wettelijk bepaald staat iedere eigenaar/bewoner/gebruiker van een onroerend goed zelf in voor de bestrijding van ratten (Politiereglement Lokeren afd .3, Art. 17 §1). Stel je dus vast dat er zich ratten op je terrein of eigendommen bevinden neem je hiervoor zelf alle maatregelen om dit te voorkomen. Toch overlast van ratten, dan sta je zelf in voor de verdelging hiervan.

De stad Lokeren volgt onderstaande procedure bij melding op privaat terrein:

  • Doe een online of telefonische melding bij het infopunt;
  • De melder krijgt éénmalig een plaatsbezoek waarbij de RATO bestrijder ter plaatse de meest aangewezen bestrijdingsmethode bepaald. Tijdens dit bezoek wordt info en advies gegeven. Indien nodig wordt de nodige bestrijding opgestart.
  • Herhaalt het probleem zich? Dan staat de melder zelf in voor de bestrijding van de ratten en koop je zelf de bestrijdingsmiddelen aan in de gespecialiseerde handelszaken.

Kan ik rattenvergif verkrijgen bij de stadsdiensten? Nee, er is geen rattenvergif te verkrijgen bij de stadsdiensten.

Wat bij overlast van ratten in openbare waterlopen? Indien de overlast van ratten duidelijk afkomstig is vanuit een openbare waterloop zal de RATO bestrijder de nodige bestrijding zelf uitvoeren. In openbare waterlopen wordt geen melding- of bestrijdingslimiet toegepast.

Wat bij overlast van verwilderde duiven?

Bij het vaststellen van verwilderde duiven op of in onroerende goederen is meldingsplicht van toepassing vermits deze vogels worden aanzien als een invasieve soort. (politiereglement Lokeren Afd. 3 Art. 17§2 ). Je mag de RATO bestrijder niet weigeren of niet bemoeilijken om de nodige vangactie te ondernemen en/of de nodige vangmaterialen te plaatsen.

Wat bij overlast van verwilderde kippen?

Bij vaststelling van verwilderde kippen of hanen komt de RATO bestrijder ter plaatse en hij zal de nodige vangacties ondernemen. Overlastkippen en -hanen worden enkel op openbaar domein gevangen.

Indien er zich overlast voordoet door overheersend gekraai van hanen in de omgeving, zal de natuurwachter de eigenaar van deze dieren aanmanen om de overlast te beperken. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, zal er een administratieve boete opgelegd worden (politiereglement Lokeren Deel 2 Art. 150).

Meer weten? 

Tips and tricks