De amfibieëntrek

Met de lente op komst ontwaken padden, kikkers en salamanders stilaan uit hun winterslaap en maken zich klaar voor de zoektocht naar een partner. Zo keren ze terug naar hun geboortepoel om voor hun eigen nageslacht te zorgen.

 

Steeds vroeger op tocht

De amfibieëntrek start meestal begin februari, maar door de klimaatsverandering worden er steeds vroeger trekkende padden, kikkers en salamanders gespot. Half maart is normaal het piekmoment van het aantal dieren op trektocht, maar door de zachte temperaturen eind 2022 werden er reeds padden, kikkers en salamanders gespot in december.

Behalve klimaatsverandering, verstedelijking, droogte en watervervuiling houdt verkeer het grootste risico in voor deze dieren. Tijdens de trek komen ze ongeveer om de 300 meter een autoweg tegen. Ook hoge stoepranden, goten en greppels met stilstaand water, rioolzuiveringsinstallaties en spoorwegen maken deel uit van hun hindernissenparcours. Veel amfibieën overleven de tocht naar hun geboortepoel dan ook niet.


Zelf helpen?

In het voorjaar zie je langs sommige wegen verkeersborden verschijnen om de paddentrek aan te kondigen en her en der helpen verkeersdrempels en amfibieëntunnels bij de overzet. Natuurorganisaties en vrijwilligers plaatsen emmers om amfibieën te vangen en zelf veilig over te zetten.

Maar niet op alle amfibieënroutes worden overzetacties georganiseerd. Door snelheid te minderen op de aangegeven plaatsen, kan je jouw steentje bijdragen om het aantal succesvolle oversteken te bevorderen.
Wil je meer doen, neem gerust deel met de paddenoverzetacties.


Paddenoverzet Waasmunsterbaan

Van 18 februari t.e.m. 7 april 2023 is er een paddenoverzet op de Waasmunsterbaan.

De Waasmunsterbaan wordt telkens tussen 19 en 7 uur verkeersvrij gemaakt:

  • tussen het kruispunt met de Oude-Bruglaan en het kruispunt met de Groenstraat x Molsbergenstraat
  • ter hoogte van het kruispunt met de Weverslaan

Er is een wegomlegging voorzien via de Rozenstraat en de Groenstraat in beide rijrichtingen.

 

Meer info?

www.paddenoverzet.be

www.natuurpunt-zuid-waasland.be