Geveltuin

Informatie

Groen zit in de lift

Met de klimaatverandering zijn er steeds langere droge periodes, maar ook daarnaast ook hevigere regenbuien.
Ontharden en vergroenen waar kan, is niet alleen goed voor de infiltratie van regenwater, maar zeker ook voor de biodiversiteit in de stad.

 

Mag ik zomaar een geveltuin aanleggen?

Een geveltuin is een leuk idee. Je fleurt niet alleen je gevel op, maar je brengt ook kleur en leven in je straat. 
Om een geveltuin aan te leggen, dient er voldaan te worden aan het reglement voor straatgeveltuintjes.

De opbraak van de verharding van het voetpad, alsook de fundering en aanleg van een opstaande boordsteen rond de geveltuin mag enkel gebeuren door de stadsaannemer in opdracht van de dienst Infrastructuur. De kosten hiervoor worden gedragen door de stad.

De aanleg en het onderhoud van de beplanting gebeurt door jou. Hierbij dien je ook rekening te houden met het reglement.

 

Aanvraag geveltuin

Vraag je geveltuin aan bij de dienst Infrastructuur. Dit kan door onderstaand aanvraagformulier ingevuld door te mailen naar infrastructuur@lokeren.be.

Wens je op termijn je geveltuin te verwijderen, breng dan de dienst Infrastructuur op de hoogte. De stad zal zo de openbare weg terug in oorspronkelijke toestand herstellen.
Dit is op kosten van de bewoner van de betreffende woning.

 

Subsidies

Wist je dat je ook recht hebt op subsidies bij de aanleg van een geveltuin?
Kijk hier voor meer info.

 

Hinder

Geen inhoud