Boomprojecten

Informatie

 

We krijgen regelmatig meldingen of klachten van overlast door bomen. Voetpaden of voortuintjes die door wortels worden opgeduwd, takken die tegen gevels schuren, bladeren die voor gladheid zorgen of een kleverige substantie op wagens … Maar het hoeft geen betoog: bomen zijn absoluut waardevol. We willen ze dan ook optimaal behouden waar mogelijk.

Wanneer een boom ongezond staat, hinder creëert of voor een onveilige situatie zorgt, bekijken we met een kritische blik wat de mogelijkheden zijn. Als stad vinden we het belangrijk om hier een éénduidige en consequente visie te hanteren om te beslissen welke bomen behouden kunnen blijven, welke beter vervangen worden door een ander of jonger exemplaar en welke helaas niet behouden kunnen blijven op dezelfde locatie.

 

Boomproject Nachtegaallaan

Je merkte het misschien al op, de laanbomen aan de Nachtegaallaan hebben hun beste jaren gehad en zijn aan het einde van hun groei. Ze bloeien niet meer, krijgen nauwelijks nog bladeren en sommige hebben al last van houtrot.

We vinden het belangrijk om de juiste boom op de juiste plaats te hebben. Daarom kozen we ervoor de huidige bomen te vervangen door drie nieuwe boomsoorten van dezelfde grootorde. Ze bloeien in verschillende periodes, wat niet alleen een meerwaarde biedt voor de buurt, maar zeker ook voor de biodiversiteit, vogels en bijen. Daarbij planten we ze door elkaar, wat zorgt voor een mooi visueel geheel wanneer één van de drie soorten in bloei staat.

Binnen dit boomproject zullen we nog 10 windvallige populieren aan de Bosparkvijver rooien en vervangen door duurzamere loofbomen.

We plannen het rooien van de huidige bomen en de heraanplant in het komende plantseizoen. (november 2022 - maart 2023)


Nieuwe laanbomen Nachtegaallaan

    

Sierappel Malus baccata ‘street parade’ - Bloeit begin mei
Sierkers Prunus subhirtella ‘Autumnalis (rosea)’ - Bloeit in najaar en voorjaar
Lijsterbes Sorbus ‘Dodong’ - Bloeit in mei en juni

 

Boomproject Moervaartveer

Er zijn momenteel heel wat populieren aan Moervaartveer Eksaarde in slechte conditie. Er breken regelmatig takken af en enkele bomen waaiden reeds volledig uit met schade aan het wegdek tot gevolg. Daarom werd er beslist de ongezonde exemplaren te vervangen. De nog gezonde bomen blijven behouden.


In dit project kozen we ervoor de huidige populieren te vervangen door winterlindes (Tilia Cordata). Deze boomsoort is om verschillende redenen een uitstekende straatboom. Hij is goed bestand tegen stof en luchtverontreiniging, heeft weinig last van ziekten en insecten, verdraagt vrij goed verharding en droogte, herstelt zeer goed van beschadigingen en kan zeer oud worden. Bovendien bloeit hij overvloedig met zoet geurende bloemen die zeer geliefd zijn bij bijen en hommels en draagt zo bij aan de biodiversiteit.

We plannen het rooien van de 25 kapotte populieren nog voor het einde van het jaar. De heraanplant van 17 winterlindes is voorzien in het volgende plantseizoen (november 2023 - maart 2024).

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud