Moeten bomen wijken voor zonnepanelen?

Iedereen heeft het duurzaamheid en duurzame energie. Bomen en zonnepanelen spelen hier beiden een belangrijke rol in. Toch is de combinatie van beiden een veelbesproken item!

Bomen versus zonnepanelen

In de herfst en de winter krijgen we heel wat aanvragen voor het snoeien of zelfs kappen van bomen die zich in de buurt van zonnepanelen bevinden. In deze periode staat de zon lager en creëert zo meer schaduw dan in het voorjaar of de zomer. Toch neemt de stad hierin een duidelijk standpunt, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt in functie van zonnepanelen.

Vandaag de dag is een duurzaam groenbeleid zo belangrijk. We zetten dan ook volop in op vergroening waar mogelijk. Bomen zijn hierin een belangrijke speler, ze zorgen namelijk voor zoveel voordelen: meer biodiversiteit, minder fijn stof en CO2 in de lucht, productie van zuurstof, verkoeling in warme periodes, minder wateroverlast, een financiële meerwaarde voor je woning... Ook is uit onderzoek gebleken dat mensen zich gelukkiger voelen met groen om zich heen. Groen is dus van onschatbare waarde in onze huidige samenleving.

Heb je hierdoor als eigenaar van zonnepanelen dan minder opbrengsten?

Zeker niet. De installateur tekent sowieso het meest optimale legplan uit voor jouw zonnepanelen aan de hand van een dakinspectie. Tijdens zo een inspectie houdt hij rekening met de schaduw die op jouw dak valt door een schouw, woningen van buren en aanwezige bomen doorheen de verschillende seizoenen. Bij de berekening van je rendement is de aanwezige schaduw in de wintermaanden dus mee in rekening genomen.

Daarnaast wordt de grootte van jouw installatie berekend op basis van het totale jaarverbruik. Je verbruikt in de winter waarschijnlijk meer energie dan dat je panelen opleveren. Dat compenseer je dan in de zomer wanneer je minder energie nodig hebt dan je opwekt.

Bovendien kan een beetje schaduw zeker geen kwaad. Zonnepanelen werken ook bij diffuus licht. Diffuus licht is licht dat ‘gebroken’ wordt door wolken, nevel of bomen zodat het zich egaal verdeelt. Ook bij schuin invallende zonnestralen leveren zonnepanelen energie op.

En wat met de aanplant van nieuwe bomen?

Wanneer er nieuwe bomen worden aangeplant of oude bomen vervangen worden door andere, houden wij uiteraard rekening met de aanwezige zonnepanelen of de mogelijke plaatsing ervan. In dergelijke gevallen kiezen we ervoor een kleinere soort aan te planten.