Nieuwe brandweerkazerne

Informatie

De huidige kazerne van Lokeren ligt in de Pompiersstraat, in de stationsbuurt, en voldoet niet meer aan de huidige behoeften van de brandweer. Het gebouw is aan renovatie toe en de ligging, midden in het centrum, is verre van ideaal voor snelle interventies. De kazerne is niet vlot bereikbaar voor de brandweermannen wanneer ze worden opgeroepen en de uitrukkende voertuigen ondervinden veel hinder van het drukke verkeer.  Bovendien is een deel van het operationeel materieel gestockeerd in een nabijgelegen magazijn omdat er simpelweg geen ruimte voor is in de kazerne, wat ook bijkomende operationele problemen geeft bij de interventies.

De brandweerpost van Lokeren maakt deel uit van de hulpverleningszone Oost die de hulpverlening verzorgt voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Lokeren en Zele. De brandweerpost is momenteel een hoofdzakelijk vrijwillige afdeling van de hulpverleningszone Oost. Het aantal vrijwilligers varieert in de tijd en ligt rond de 65 leden.

 

Door de brandweerzone en de stad is bijgevolg beslist dat een nieuwe kazerne noodzakelijk is en dat deze gebouwd zal worden op de hoek van de Haarsnijderslaan en Strijkerstraat.  Op die manier heeft deze een directe aansluiting met de N47/Koning Boudewijnlaan waardoor interventies algemeen sneller zullen kunnen uitgevoerd worden.   Bovendien ligt de kazerne dan ook een stuk centraler waardoor ook de E17 en de industriezones zeer snel bereikbaar zijn.

 

Ontwerp

In 2018 werd architect Bruno Dekoning (bureau ADAM) aangesteld, die ondertussen een quasi volledig dossier heeft uitegewerkt voor een nieuwe brandweerkazerne en bijhorende parking. Het gebouw zal onderdak bieden aan alle operationeel materiaal (vroeger gescheiden op twee locaties) en de parkingzone zal multifunctioneel gebruikt worden waarbij een gereserveerde parking voor het interventiepersoneel met geïncorporeerde oefenzone voorzien wordt, en een gedeelte vrij toegankelijk zal zijn als parking voor de buurtbewoners.

De brandweerkazerne werd oorspronkelijk ontworpen om het interventieteam binnen een zo kort mogelijke tijd te laten uitrukken. Tussen de aankomst van het interventiepersoneel en het uitrijden wordt alles in een zo logisch mogelijke flow uitgevoerd (aankleden, informeren, oppikken communicatie en meetapparatuur).  De opbouw van het nieuwe kazernegebouw bestaat uit twee aan elkaar aansluitende gebouwdelen: een voertuigenloods (industrieel karakter) waar nagenoeg alle voertuigen beschikken over een eigen uitrijpoort. Deze voertuigenloods herbergt voorts ook stockage van goederen op een mezzanine. Ook de zwaardere technieken zoals noodgenerator, persluchtcompressor, compressor ademlucht, enz. zijn binnen dit bouwdeel opgesteld.  Er tegenaan gebouwd komt een hoge aanbouw van 3 niveaus met geïntegreerde droog- en oefentoren.  Deze toren is bijzonder interessant voor het klimteam.  De brandweer rukt namelijk niet enkel uit bij brand maar staat ook de hulpdiensten bij wanneer mensen geëvacueerd lmoeten worden na bv. een ongeval in huis.  Wanneer je, zoals in Lokeren, frequent wordt opgeroepen om te gaan ondersteunen bij ongevallen in of rondom hoge gebouwen, is het dus best dat je daarin getraind bent.

Op de gelijkvloerse verdieping  van het gebouw worden alle brandweer-operationeel gelinkte ruimtes (zoals bv. toegang voor het publiek, interventietoegang, kleedkamers/douches, toiletten, stockage operationeel gerichte benodigdheden, behandelingsruimtes operationeel materiaal, onderhoud slangen en ander operationeel klein materiaal, droogruimtes interventiepakken, EHBO, HS-cabine, lokaal nutsvoorzieningen) voorzien.  Op de eerste verdieping zijn de radiokamer met uitzicht op de voertuigenloods, burelen brandweer, ontmoetingsruimte/rustruimte, polyvalent gekoppelde zaaltjes/opleidingslokalen/refter, fitness, economaat, toiletten, printer en kuisberging voorzien en op de tweede verdieping bevinden zich onder een onthaalruimte, toiletten, GCC, TIC, berging, server/data lokaal, technische ruimte en vestiaire/berging.

De gekozen technieken zijn erop gericht om het gebouw zo energieneutraal mogelijk te laten functioneren en tevens de doorstroomtijd van het interventiepersoneel zo kort mogelijk te houden.  De brandweerkazerne werd ontworpen om in zijn geheel zo energieneutraal mogelijk te functioneren, verwarming op basis van warmtepompen met diepteboringen, zonnepanelen, ventilatiesystemen met maximale warmterecuperatie, maximale hemelwaterrecuperatie voor voeding tankwagens, kuisactiviteiten en spoelwater toiletten. De nodige veiligheidsbuffering op rioleringen (oefenzone, reinigingszone) werd voorzien alsook bouwmaterialen die zoveel mogelijk herbruikbaar zijn.  Binnen het dossier werd ook veel aandacht geschonken aan de eigen veiligheid en welzijn van het interventiepersoneel zelf.

 

Uitvoering

Het uiteindelijke uitvoeringsdossier werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 29 maart 2021.  Na de aanbestedingsprocedure, werd het project eind 2021 gegund aan aannemer STRABAG voor 7.352.026,95€.

De aannemer zal met de werkzaamheden starten op 16 mei 2022, de bouw zal ruim 1,5 jaar in beslag nemen.

Hinder

Voor de werkzaamheden zal een deel van de Haarsnijderslaan tijdelijk worden afgesloten.  Voor fietsers en voetgangers zal een veilige zone gecreëerd worden, voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding ingevoerd.

De Haarsnijderslaan t.h.v. nr. 12 zal afgesloten zijn vanaf 16/05/2022 wegens de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Een omleiding wordt voorzien komende van de Koning Boudewijnlaan: via H.- Hartlaan, Pieter Tackstraat, Kazernestraat, Haarsnijderslaan.

 

Alle info over de werken vind je hier.