Werfinrichting

De werfzone en werkzaamheden hebben impact op het verkeer in de Durmelaan langsheen het postgebouw en de locatie van de woensdagmarkt en evenementen op het marktplein. Om alles veilig te laten verlopen informeren wij je graag over de gewijzigde situatie.

Werfinrichting

- Werfinrichting   - Wegmarkering tijdens de werken

 
Werfinrichting

De werfinrichting bevindt zich voornamelijk op de Markt. Binnen de werfafsluiting (dikke rode lijn) komen de werfkeet en andere zaken voor de aannemer. Deze zone is enkel toegankelijk voor bevoegden. 

 

Verkeershinder Durmelaan

De werfinrichting loopt langsheen de hoek van het postgebouw door in de Durmelaan. Het voetpad naast het postgebouw wordt volledig ingenomen door de werfzone. Voetgangers die in of uit de Durmelaan komen, moeten voor de werfzone oversteken om het andere voetpad te gebruiken. Tijdens de werken voorzien we wat verder in de Durmelaan een tijdelijk extra zebrapad.

In de Durmelaan zal verkeer in beide richtingen mogelijk blijven, met uitzondering van een paar momenten. Dit bijvoorbeeld bij het leveren en plaatsen van de torenkraan. 

De huidige rijstroken worden versmald en richting de Durme verschoven, deels over de parkeerstrook. Gedurende de werken zal er dan ook een parkeerverbod gelden op deze strook. 

Enige voorzichtigheid blijft aangeraden in deze zone.

 

Woensdagmarkt, kermis & evenementen

Door de werfinrichting die zich op de markt bevindt kan het zijn dat de woensdagmarkt iets anders zal staan dan gewoonlijk. Ook toekomstige festiviteiten kunnen iets anders gepositioneerd staan.

 

Werfverkeer

Laden en lossen is niet toegestaan tussen 7 en 8 uur 's morgens en 15.30 en 16.30 uur, alsook op woensdag. Dit om onveilige situaties te vermijden met schoolverkeer, drukke periodes in de stationsomgeving en de woensdagmarkt.