E17/4 - Aanleg industriezone

Informatie

 

De stad bouwde het industriepark uit door de realisatie van 'E17/4'. Van zodra het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E17 (project AWV) gerealiseerd was, kon ook het industrieterrein worden ontwikkeld.

Voor de opmaak van het inrichtingsplan werd een studiebureau aangesteld. In eerste instantie hebben zij een project-MER opgemaakt waarbij de milieueffecten en de daaraan gerelateerde noodzakelijke en/of gewenste milderende maatregelen in kaart werden gebracht. Eind maart 2018 werd dit document door de dienst MER goedgekeurd en werd het startschot gegeven voor de verdere opmaak van het dossier.

Eind augustus 2019 is het startschot voor de werken gegeven, de werken zijn eind 2020 afgerond, waarna de kopers van de nieuwe percelen ook voor hun projecten de nodige omgevingsvergunningen kunnen indienen.

Gezien de mobiliteit in en rond de industriezone een erg belangrijk thema is, volgt de mobiliteitsdienst en de dienst Omgeving alle omgevingsaanvragen van zeer kortbij op.  Het verkeer dat gegenereert wordt door elke bouwer wordt getoetst aan de mobiliteitsstudie en -vaststellingen.

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud