Afkoppelen regenwater en afvalwater

Informatie

Wanneer in jouw straat grootschalige wegen- en rioleringswerken gepland zijn, dan betekent dit dat de stad een gescheiden rioolstelsel zal aanleggen.  Het regenwater en het afvalwater worden dan volledig apart afgevoerd en staan nergens met elkaar in verbinding.

 

Hoezo scheiden / afkoppelen? 

Omdat deze simpelweg niet samen horen: het afvalwater gaat naar de WaterZuiveringsInstallatie (KWZI of RWZI) van Aquafin die dit vuile water zal zuiveren en uiteindelijk het propere water teruggeeft aan de waterloop.  Het regenwater daarentegen moet niet gezuiverd worden.  Integendeel: het is kostbaar goed, dat zal ondertussen wel iedereen beseffen na de droge zomers van 2019 en 2020!  Alle regenwater wordt dus best opgevangen in open grachten, buffervijvers of infiltratievoorzieningen waar het stilaan in de ondergrond kan sijpelen en de soms lage grondwatertafel kan aanvullen.  

Het is ook een beetje absurd én zonde van het geld dat al dat propere water naar de waterzuivering zou gaan.  Bovendien werkt zo'n zuiveringsinstallatie met bacteriën en gaat dit proces veel beter met onverdund afvalwater.

 

!! Wist je trouwens dat niet alles zomaar in de afvoer mag gegoten of gegooid worden?  Verf, vetten of vast afval (luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons, etensresten, kattenbakkorrels…) hoort niet thuis in de riolering omdat dat de buizen en pompstations kan verstoppen of ernstige schade kan veroorzaken met een niet-werkende afvoer als gevolg.  Meer kan je lezen op "wijs met water"

 

En mijn privaat water dan?

Wanneer het water op openbaar domein volledig wordt gescheiden, moet ook jouw private afvalwaterbuis en regenwaterbuis apart naar de straat lopen.  Anders heeft het natuurlijk geen zin!  Het vuile water, afkomstig van douche, bad, spoelbak of toilet moet dus via jouw afvalwaterbuizen en een septische put naar de straatriolering.  Het regenwater moet echter van die buis afgekoppeld worden, het mag niet (langer) naarde riool in de straat. 

 

Maar wat dan met regenwater? 

Beste is dat je dit regenwater zelf zoveel mogelijk hergebruikt: plantjes in de tuin water geven, de auto wassen, een zwembadje vullen, het toilet doorspoelen of zelfs de wasmachine laten draaien, gebeurt het beste met regenwater.  Een grote regenwaterput is dus een zeer goede investering en zorgt voor een aanzienlijke besparing in jouw waterfactuur.   Wist je trouwens dat je hiervoor een premie kan aanvragen?

Het teveel aan regenwater wordt best zoveel mogelijk ter plaatse gehouden.  Vroeger dachten we daar anders over: dan liep het water via ondergrondse buizen (ingebuisde grachten) zo snel mogelijk naar de waterloop.  Maar dat dat niet de juiste manier is, hebben we met scha en schande moeten vaststellen.  Want de weersomstandigheden veranderen en als het eens hevig regent dan kan die buis dat niet slikken: vol is vol!  Bovendien loopt het water veel te snel naar de laagstgelegen regio's met wateroverlast tot gevolg én merken we dat, door het snel afvoeren van al dat hemelwater, het grondwater niet snel genoeg wordt aangevuld.

Niet de goede manier, dus!  Belangrijk is dat we er voor zorgen dat regenwater ruimte krijgt.  Dit kunnen we doen door zoveel mogelijk te ontharden: alle water dat niet wordt opgevangen en onmiddellijk in de grond kan dringen, is water waarmee we geen rekening moeten houden.  Ook de stad maakt hier werk van door centrumstraten te vergroenen.

Een andere manier is het voorzien van een buffervijver of infiltratievoorziening.  Dit is een zone in de tuin die net ietsje lager ligt waardoor het water daarin kan verzamelen en de tijd krijgt om stilaan in de grond te sijpelen.  Hoe groot dit moet zijn, kan je makkelijk zelf uitrekenen: je telt alle verharde oppervlakte op (= dus alle ruimte waar water niet in de grond kan dringen, dus ook jouw dak) en doet dit x 4/100.  Dat is de oppervlakte die nodig is en waarnaar je de overloop van jouw regenwaterput kan brengen.

Wanneer ook deze vol is, dan mag de rest naar de straatgracht of (in de stads- of dorpskern) de regenwaterriool gebracht worden.

 

 

Wanneer breng ik dit in orde?

Wanneer jouw woning gebouwd werd na 2000, dan zou dit al in orde moeten zijn.  Sinds toen legt de dienst Omgeving een gescheiden riolering op in de bouw- of omgevingsvergunning.  

Wanneer jouw woning echter dateert van vóór 2000, is dat mogelijks nog niet het geval.  Tot zolang er nog geen gescheiden riolering in de straat ligt, is dat niet zo'n groot probleem maar van zodra dit in de straat wordt aangelegd, zijn er ook afkoppelingswerken nodig op jouw perceel.  

Om de burger daarin bij te staan, heeft de stad een afkoppelingsdeskundige aagesteld die met elke bewoner contact zal opnemen om persoonlijk advies te geven bij de wettelijk verplichte scheiding van het regen- en
afvalwater van je woning.  Zoals je al kon lezen is het belangrijk dat enkel het afvalwater naar de riolering en dus naar het zuiveringsstation gebracht wordt. Het hemelwater hoort daar niet thuis: dit wordt “afgekoppeld”.

 

Wat gaat me dat kosten?

Stad Lokeren wil haar burgers helpen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake afkoppelen (gescheiden afvoer van afval- en hemelwater) te voldoen door in te staan voor een afkoppelingsdeskundige. Ook is het stadsbestuur er zich van bewust dat de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem een grote financiële inspanning vraagt. Daarom komt de stad (deels of volledig) tussen in de kosten.  We baseren ons hierbij op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020: “gemeentelijk reglement dat de tussenkomst van de stad regelt in de kosten voor afkoppeling op particulier domein van de hemelwaterafvoer van het afvalwaterrioolnet.”

Bij de werken voor de afvoer van het afvalwater draagt de stad voor 100% de kosten.


Ook voor de werken voor de afvoer van het hemelwater zal de stad voor 100% instaan. Maar enkel op voorwaarde dat je met de stad meedenkt om zoveel mogelijk water op je terrein te laten infiltreren:

  • is de oppervlakte van jouw perceel kleiner dan 250 m² , dan draagt de stad sowieso alle kosten omdat we beseffen dat er niet bijzonder veel ruimte meer rest om water in de grond te laten zakken;
  • is de oppervlakte van jouw perceel groter dan 250 m²: dan betaalt de stad alle kosten wanneer het hemelwater kan infiltreren op jouw eigen terrein. Er zal dus een infiltratiezone gerealiseerd moeten worden afhankelijk van jouw  verharde (dak-)oppervlakte.
  • Ben je hiermee niet akkoord en wens je dat het regenwater rechtstreeks (= ingebuisd) aangesloten wordt op de regenwaterleiding of de gracht in de straat zonder infiltratiezone aan te leggen, dan betaalt de stad 25% van de  kosten. 

Het totale bedrag voor de werken aan zowel de afvoer van huishoudelijk afvalwater als van de afvoer van hemelwater, waarvoor de stad zal tussenkomen, wordt geplafonneerd op 3.500 euro excl. BTW.

 

Liever zelf? 

Wens je zelf in te staan voor de afkoppelingswerken op jouw perceel? Ook dat kan!  Contacteer dan, voor de uitvoering van de werken, onze dienst infrastructuur en dan zal de stad jou de nodige materialen bezorgen. Voor gepresteerde werkuren of reeds gekochte materialen zal de stad echter niet instaan. 

 

Check?

Sinds 1 juli 2011 is na afloop van de werken een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. De keuring heeft als doel na te gaan of de afkoppeling effectief gerealiseerd is en of deze ook correct is  uitgevoerd. Met andere woorden: wordt het regen- en afvalwater van de private eigendom gescheiden aangesloten op het openbare rioleringsnet.

De stad zal instaan voor deze keuring en zal de kost voor de keuring betalen.

 

 

Hinder

Geen inhoud