Bokslaarstraat en Vlinderstraat - Accentueren traject fietssnelweg

Accentueren fietssnelweg 

Momenteel zijn we bezig met werken om het traject van de fietssnelweg in de Bokslaarstraat en de Vlinderstraat te accentueren.

De fietssnelweg Lokeren - Zele (F413) loopt grotendeels via een gescheiden fietspad langsheen het spoor. Ter hoogte van de Vlinderstraat en de Bokslaarstraat moeten fietsers echter even op de rijbaan rijden.

Om de aanwezigheid van de fietssnelweg te verduidelijken en de veiligheid van de vele fietsers te verhogen:

  • kleuren we het traject van de fietssnelweg op de rijbaan roodbruin;
  • voeren we er een fietszone in;
  • en krijgt de Vlinderstraat voorrang op het verkeer komende van de Bakkerstraat d.m.v. een stopbord.


Wat is een fietszone?

Een fietszone omvat één of meer openbare wegen van het beginbord F111 tot het eindbord F113. Soms is er op de grond ook een groot fietspictogram geschilderd om de zone nog zichtbaarder te maken.

Je mag met de auto in een fietszone rijden, maar niet sneller dan 30 km/u. Fietsers (bestuurders van rijwielen en speedpedelecs) mogen zelf ook niet sneller rijden dan 30 km/uur. 

In een fietszone mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen, ongeacht hoe snel ze rijden. Is de straat enkel toegankelijk in jouw rijrichting, dan mag je als fietser de hele breedte van de rijbaan gebruiken.

Is er in de straat tweerichtingsverkeer toegestaan zoals in de Vlinderstraat en de Bokslaarstraat, dan mag je de hele rechterhelft van de rijbaan gebruiken. 

 

Timing

De werken zijn gestart op maandag 4 september 2023 en zullen een 4-tal weken duren.

Deze timing is onder ideale omstandigheden. De werken kunnen steeds worden stopgezet wegens onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet.

 

Geplande werken

De werken startten met het affrezen van het wegdek, wat zo een 2-tal dagen duurde. Nadien hebben we de hoogte van de kolken aangepast, waarna de asfalteringswerken konden opstarten. De wegmarkering mag ten vroegste 14 dagen na de asfaltering worden uitgevoerd, aangezien deze niet kan hechten op versgegoten (vette) asfalt. Hiervoor regent het best eerst een paar keer.

Omdat de werfzone deels over het spoor loopt, wordt een stuk van de werken uitgevoerd onder toezicht van Infrabel.

 

Omleiding

Doorgaand verkeer zal de aangegeven omleiding moeten volgen.


Gemotoriseerd verkeer

  • Komende van de Sint-Elooistraat of van de Rivierstraat:
    omleiding via Beekstraat, Lokerhoutstraat, Spoele en Bokslaarstraat.
  • Komende van de Bokslaarstraat of van de Everslaarstraat:
    via Spoele, Hovenierstraat, Koning Boudewijnlaan (N47), en Rivierstraat naar Bakkerstraat.


Fietsers op de fietssnelweg F413

Komende van Zele naast het spoor naar Bokslaarstraat (voor fietsers is er een doorgang naast de werkzone), Pieter De Smetstraat, Jozef De Veusterstraat naar de fietstunnel onder het spoor en zo terug op de F413 en omgekeerd idem.

 

Heeft u nog vragen?

Dan kan u steeds terecht bij onze dienst Infrastructuur:
Weverslaan 18, 9160 Lokeren, tel. 09 235 32 25, infrastructuur@lokeren.be

 

De werken gebeuren met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.