Canondreef - Aanleg karrenspoor

 
Wat is een karrenspoor?

Een karrenspoor bestaat uit twee betonstroken voor het rijgedeelte. In de Canondreef werken we aanvullend met grind naast de betonstroken. Hierdoor creëren we een betere toegankelijkheid en beperken we het opwaaiend stof en putten in de rijweg. Daarnaast zijn de grindstroken waterdoorlatend wat waterinfiltratie bevordert.

 

 

Locatie

In een deel van de Canondreef voorzien we de aanleg van een karrenspoor. Dit van aan de Kasteeldreef richting de voetbalpleinen.

 

Hinder

De Canondreef zal niet bereikbaar zijn met de wagen. Voetgangers en fietsers kunnen te voet altijd door mits enige voorzichtigheid. In de buurt kan je enige hinder en lawaai ondervinden van de werf en het bijhorend werfverkeer.

 

Timing

De werken starten op maandag 8 juli. Het einde is voorzien tegen het bouwverlof. 

De werken kunnen steeds worden stopgezet wegens onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet.