Gentse Steenweg - Doortocht Zeveneken N70

Informatie

Afdeling Wegen en Verkeer, bevoegd voor gewestwegen, gaf al geruime tijd aan dat zij de doortocht van de N70 door de dorpskern wenst aan te pakken.  Zeveneken is een beetje apart omdat dit dorp zowel in de gemeente Lochristi als de stad Lokeren gelegen is, maar beide besturen sprongen maar al te graag op de kar om de huidige situatie op te waarderen en te verfraaien: momenteel is Zeveneken eerder onveilig, weinig leefbaar en al helemaal niet aangenaam om te wonen of te vertoeven.  Bovendien greep ook Aquafin de kans om een nog ontbrekende verbinding tussen collectoren te realiseren gedurende de geplande werken.

Het werd dus een erg groot project, met 4 betalende partijen, dat loopt vanaf de Zavel (grondgebied Lochristi) tot aan de afgesloten aantakking van de ‘oude’ N70.

In de dorpskern zelf zal de N70 afgescheiden worden van het eigenlijke dorp-gebeuren.  Er komen brede voetpaden, parkeerzones waar ruimte voorhanden is en een overzichtelijker en vooral veiliger kruispunt met zowel de Hoekstraat als de Drongenstraat.  De 7 oude eiken zijn helaas gerooid: deze bomen hadden hun leeftijd en enkele ervan waren niet in goede staat waardoor het risico erg groot was dat één of meerdere bomen zouden sneuvelen.  Er is dus gekozen voor de korte, maar harde pijn: de Amerikaanse Eiken werden gerooid en zullen na de werken vervangen worden door 7 nieuwe inheemse Eiken.  De 8e boom die er staat, een oude Linde, verkeert wel in zeer goede staat.  Deze vrijheidsboom heeft bovendien een grotere waarde en bleef dus behouden.

Om het ontwerp uit te werken werd een studiebureau aangesteld die in 2018 het bestek en de plannen hebben afgewerkt.  In het voorjaar van 2012 startten de nutsmaatschappijen met alle voorbereidende werken en op 14 september 2020 ging de aannemer aan de slag.

De zeven eiken, die symbool staan voor de naam van het dorp, werden helaas gerooid: enkele waren ziek en hun levensverwachtingen waren dus beperkt.  Deze vervangen en andere behouden, zou nooit nog hetzelfde beeld kunnen realiseren bovendien zijn de bomen zo geworteld dat er een groot risico bestond op beschadiging tijdens de werken.  Uiteraard worden er nieuwe exemplaren aangeplant, dit zullen geen Amerikaanse eiken zijn zoals voorheen, maar een inheemse variant.

Ook op de website van AWV vind je via https://wegenenverkeer.be/werken/doortocht-zeveneken-n70 informatie over het project terugvinden.

Hinder

Vanaf 1/10/2021 t.e.m. 31/05/2022 zullen de werken doortocht Zeveneken (N70) plaatsvinden in de Gentse Steenweg tussen de Drongenstraat en Gentse Steenweg 337. Deze werfzone wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, m.u.v. plaatselijk verkeer.

Voor het plaatselijk verkeer wordt een omleiding voorzien via: Doorgangstraat – Nieuwpoortstraat – Drongenstraat.

Er worden snelheidsbeperkingen ingevoerd van:

  • 50km/u op de Gentse Steenweg tussen de Doorgangstraat en t.h.v. Gentse Steenweg 213.
  • 30km/u tussen Zeveneken-Dorp 50 (Lochristi) en Doorgangstraat 15.

 

Raadpleeg hier de actuele verkeershinder.

Hoekstraat afgesloten voor het verkeer vanaf 28 februari

Omwille van verschillende werken in de Hoekstraat wordt deze volledig afgesloten. Voor voetgangers en fietsers wordt wel een doorgang voorzien.
Deze werken zullen ca 6 weken duren. Eind mei wordt de weg definitief hersteld.

Vanaf eind maart/begin april tot het Paasverlof de Tuinwijk enkel via de Kallestraat ontsluiten.

Nieuwsgierig naar de uit te voeren werken in de Hoekstraat?

Geen inhoud