Fiberklaar

Informatie

Fiberklaar startte in 2021 met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Lokeren. Daarvoor wordt op heel wat locaties het voetpad opengelegd om de nodige kabels in de grond te stoppen. Dit zorgt voor hwerken op verschillende plaatsen die mogelijks gepaard gaan met tijdelijke hinder.

Vragen?

Gezien het niet gaat om gemeentelijke werken, neem je bij vragen best contact op met de aannemer.

Aannemer Solutions30 voert de werkzaamheden in Lokeren uit.
Wil je meer weten over de planning? Ervaar je problemen door de werken?
Neem dan contact op met Solutions30 via solutions30@fiberklaar.be of via het gratis telefoonnummer 0800 159 05 (op werkdagen van 9 tot 18 uur). 

Voor meer informatie over Fiberklaar in surf je naar fiberklaar.be/lokeren.

 
 

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud