Gladheidsbestrijding

Informatie

Een ondergesneeuwd Lokeren is prachtig... maar kan ook gevaarlijk zijn. 
 
 
Veilig de winter in
Stad Lokeren hanteert een winterplan dat bewust en doordacht werd opgemaakt. Tijdens de winterperiode stelt de stad een‘winterplancoördinator’ aan. Dit is iemand die van november t.e.m. maart het weerbericht dagelijks opvolgt. Indien de coördinator enige kans op ijzel, rijm of sneeuw vaststelt, verwittigt hij een externe strooidienst aangesteld door de stad om te starten met strooien. Meestal start deze aannemer een 3-tal uur voor de gladheid zou ontstaan.
 
3 soorten rondes
De aannemer werkt met drie soorten rondes: de grote ronde, de middelgrote ronde en de kleine ronde. De keuze van strooironde is afhankelijk van de weersomstandigheden en de beslissing van de winterplancoördinator.
 
Kleine ronde: 
 • Brug Sinaai (brug over de durme aan de Nieuwe Baan)
 • Brug Daknam (burg over de Durme aan de Gentdam)
 • Brug Stenenbrug (brug over de Zuidlede op het einde van de Stenenbrug)
 • Brug Bautschoot (brug over de Zuidlede aan het kruispunt Rechtstraat – Bautschoot)
 • Brug Nieuwe straat (brug over E17 richting Zele)
 • Oprit van de spoedafdeling van het ziekenhuis
 • Oprit van het bejaardentehuis in Eksaarde
 • Oprit van het bejaardentehuis in Lokeren
 • De Nijverheidstraat
 • Waasmunsterbaan
 • Het kruispunt Karrestraat – Bosstraat
 • Alle spoorwegovergang in Lokeren
 • Parking zwembad Lokeren
 • Parking grote kaai (bocht aan Groenstraat richting Waasmunster)
 • Verlorenboslaan   
 • Stationsomgeving
 • Markt
 • Tunnel pijlstraat
 • Tunnel E-17/4

 

Middelgrote ronde (hoofdwegen): Deze ronde omvat de grote toegangswegen voor onze Stad, waar ook Lijnbussen gebruik van maken.
 
Kleine ronde + Beerveldestraat, Nieuwe Molenstraat, Nieuwe Dreef, Nieuwpoortstraat, Drongenstraat, Doorgangstraat, Moleneindstraat, Lammeken, Eekstraat, Karlapperstraat, Sint-Jozefstraat, Naastveldstraat, Lokerhoutstraat, Hoekstraat, Rechtstraat, Eksaarde-Dorp, Oosteindeken, Nieuwe Baan, Eksaarde-Dam, Bautschoot, Eksaardebaan, Gentdam, Pontweg, Middendam, Daknamstraat, Durmelaan, Grote Kaai, Sportlaan, Koning Albertlaan, Roomstraat, H. Hartlaan. 
 
Grote ronde: Alle straten en wegen van Lokeren.
 
 
Naast de externe strooidienst zorgen de eigen strooiploegen ervoor dat fietspaden, fietsbruggen, moeilijk te bereiken kritische plaatsen en zones rond stadsgebouwen worden gestrooid. De gewestwegen die door Lokeren lopen zoals de N47, de N70 en de N407 (inclusief fietspaden), worden gestrooid door Afdeling Wegen en Verkeer (AWV). Zij beslissen zelfstandig of ze strooien of niet.
 
 
 
Wist je dat… we spreken van ongeveer 300 km strooibaar wegdek?

Ondanks de grote inzet van materiaal en mensen
duurt het minstens 3 tot 4 uur vooraleer het hele 
grondgebied gestrooid is.

 
Beter pekel dan zout

Het is niet altijd nodig om overal te strooien. Straten waar bijvoorbeeld weinig verkeer rijdt, heeft strooizout slechts een beperkte werking. Zout werkt namelijk pas als erover gereden wordt en in aanraking komt met water of gesmolten sneeuw. Daardoor duurt het ook altijd even voor de sneeuw begint te dooien: hoe meer verkeer, hoe sneller het proces zijn werk doet.

Doodlopende straten waar de strooiwagen niet kan keren, strooien we daarom in de meeste gevallen niet. Enerzijds omdat het voor een strooiwagen niet mogelijk is om op een vlotte manier te keren, maar anderzijds dus ook omdat het effect hier door het beperkte verkeer quasi nihil is. Wanneer u in zo’n straat woont, zal u dat misschien niet fijn vinden, maar het is gewoon onmogelijk om alle wegen sneeuwvrij te maken of de gladheid ervan te bestrijden. Dit is zowel technisch als financieel niet haalbaar en bovendien onaanvaardbaar voor het milieu. Wanneer strooien amper effect heeft, dan is dat simpelweg niet verdedigbaar. 

Daarnaast is zout niet zo goed voor het milieu. Onze stadsdiensten strooien daarom met pekel om de impact zo klein mogelijk te houden. Dit is een mengeling van zout en water. Pekel werkt veel sneller in op het wegdek, geeft een betere bescherming en is veel milieuvriendelijker dan zoutkorrels.

 

Nooit 100% zeker

Ondanks alle inspanningen blijft het onmogelijk om het weer met 100% zekerheid te voorspellen. Blijf zoveel mogelijk thuis als het glad ligt of maak gebruik van het openbaar vervoer. Moet je toch
de baan op, pas je snelheid dan zeker aan.

 

Sneeuw, yout hate it or you love it
Er zijn heel wat uiteenlopende meningen als het over sneeuw gaat. De ene haat de witte smurrie en de andere is verzot op de witte pracht.

Wie erdoor moet met wagen of fiets wil alles graag netjes gestrooid en opgeruimd. Maar kinderen of wandelaars die met de slee op pad willen, zijn vaak teleurgesteld door strooiwerken en zijn voorstander voor het invoeren van “sneeuwstraten”.

Bovendien heeft al dat zout een niet te onderschatten invloed op fauna en flora: bomen worden aangetast waardoor ze gevoelig worden voor schimmels en andere aantastingen, planten verdrogen en sterven af, zout dat met de regen in de gracht terecht komt heeft grote gevolgen voor dieren en planten in het water en het is zelfs zo dat een deel van dit zout mee de grond in trekt en zo ons grondwater vervuilt.

Als stad moeten we hierin dus op zoek gaan naar het beste compromis. In ieder geval trotseren we, telkens dit wordt aangeraden, met een groot deel van onze medewerkers ’s nachts de kou om onze stad zo veilig mogelijk te maken. 

 
Voetpad voor de deur
Zoals in het politiereglement opgenomen, moet iedere eigenaar/huurder zelf instaan voor het vrijmaken van het voetpad voor de eigen woning of winkel. 

AFDELING 5. WATER, SNEEUW EN IJS

Artikel 56.

 • 1. Bij ijzel is de eigenaar/bewoner/gebruiker verplicht om het voetpad over een minimale breedte van 1,5 meter ijzelvrij te maken zonder de bestrating te beschadigen en de openbare gezondheid te schaden.
 • 2. Bij sneeuwval is de eigenaar/bewoner/gebruiker verplicht om het voetpad over een minimale breedte van 1,5 meter sneeuwvrij te maken. De sneeuw dient opgehoopt te worden langs de rand van het voetpad, op zodanige wijze dat de straatgoot en de straatkolken worden vrijgehouden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor lijnbussen moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden.
 • 3. In verkeersvrije straten of pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd alsmede in open winkelgalerijen, dienen eigenaars/bewoners/gebruikers de verplichtingen voorzien in §1-2 uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 meter, gemeten vanaf de rooilijn.
 • 4. In afwijking van de vorige bepalingen dient bij een te smal voetpad (< 1,5 meter breedte) de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt te worden, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het voetpad maar zodanig dat de straatgoot en de straatkolken vrij blijven.
 
Verdeling van zout
De stad verdeelt geen strooizout aan burgers, hiervoor kan je terecht bij de plaatselijke handelaar. 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud