Gladheidsbestrijding

Informatie

Een ondergesneeuwd Lokeren is prachtig... maar kan ook gevaarlijk zijn! 
Tracht verplaatsingen bij gladheid of sneeuw te vermijden.  Moet je toch de baan op, wees dan zo voorzichtig mogelijk.
 
 
Winterplan
 
Vanuit de stad hanteren wij een winterplan dat bewust en doordacht werd opgemaakt.  De beslissing of er wel / niet wordt gestrooid, is gebaseerd op de info die wij ontvangen via Meteo Group.  Deskundigen adviseren ons of het nodig is en wanneer er best wordt gestart met strooiwerken.  Uiteraard gaat het ook dan nog wel eens mis: het weer is in grote lijnen voorspelbaar maar waar of wanneer het exact regent, vriest of sneeuwt is nog altijd erg moeilijk te voorspellen.

Voor het strooien van wegen, doen we beroep op een aannemer,  fietspaden (ook de fietssnelwegen) en kritische zones strooien we met eigen arbeiders.  De gewestwegen (inclusief fietspaden) zoals de N47, de N70 en de N407 worden door Afdeling Wegen en Verkeer onder handen genomen.  Voor de wegen wordt er gebruik gemaakt van strooizout, de fietspaden worden behandeld met pekel omdat dit sneller effect heeft.  Zout werkt namelijk pas als erover gereden wordt en in aanraking komt met water of gesmolten sneeuw. Daardoor duurt het ook altijd even voor de sneeuw begint te dooien: hoe meer verkeer, hoe sneller het proces zijn werk doet. Wanneer je dus in een straat woont waar amper verkeer doorrijdt, zal de sneeuw zelfs nooit helemaal wegsmelten.

Doodlopende straten worden in de meeste gevallen niet gestrooid, enerzijds omdat het voor een strooiwagen niet mogelijk is om op een vlotte manier te keren, anderzijds omdat ook hier het effect door het beperkte verkeer quasi nihil is.  Wanneer u in zo’n straat woont, zal u dat misschien niet fijn vinden,  maar het is gewoon onmogelijk om alle wegen sneeuwvrij te maken of de gladheid ervan te bestrijden. Dit is zowel technisch als financieel niet haalbaar en bovendien onaanvaardbaar voor het milieu: wanneer strooien amper effect heeft, dan is dat simpelweg niet verdedigbaar.  Misschien vindt u dat niet fair, maar weet dat de Lokeraar uit een drukke straat het mogelijks niet fair vindt dat voor zijn deur zoveel meer verkeer passeert…  Elke situatie heeft nu eenmaal voor- en nadelen.

 

Daarnaast willen we toch ook nog even benadrukken dat er in Lokeren heel wat uiteenlopende meningen zijn; de ene haat de witte smurrie en de andere is verzot op de witte pracht.

Wie erdoor moet met wagen of fiets, wil alles graag netjes gestrooid en opgeruimd maar kinderen of wandelaars die met de slee op pad willen, zijn erg teleurgesteld door de vele strooiwerken en zijn voorstander voor het invoeren van “sneeuwstraten”.

Bovendien heeft al dat zout een niet te onderschatten invloed op fauna en flora: bomen worden aangetast waardoor ze gevoelig worden voor schimmels en andere aantastingen, planten verdrogen en sterven af, zout dat met de regen in de gracht terecht komt heeft grote gevolgen voor dieren en planten in het water en het is zelfs zo dat een deel van dit zout mee de grond in trekt en zo ons grondwater vervuilt.

Als stad moeten we hierin dus op zoek gaan naar het beste compromis.   In ieder geval trotseren we, telkens dit wordt aangeraden, met een heel deel van onze medewerkers ’s nachts de kou om de 300km straten die onze stad telt aan te pakken en het zo veilig mogelijk te maken. 

 
Voetpad voor de deur
 
Zoals in het politiereglement opgenomen, moet iedere eigenaar/huurder zelf in staan voor het vrijmaken van het voetpad voor de eigen woning of winkel. 

AFDELING 5. WATER, SNEEUW EN IJS

Artikel 56.

  • 1. Bij ijzel is de eigenaar/bewoner/gebruiker verplicht om het voetpad over een minimale breedte van 1,5 meter ijzelvrij te maken zonder de bestrating te beschadigen en de openbare gezondheid te schaden.
  • 2. Bij sneeuwval is de eigenaar/bewoner/gebruiker verplicht om het voetpad over een minimale breedte van 1,5 meter sneeuwvrij te maken. De sneeuw dient opgehoopt te worden langs de rand van het voetpad, op zodanige wijze dat de straatgoot en de straatkolken worden vrijgehouden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor lijnbussen moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden.
  • 3. In verkeersvrije straten of pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd alsmede in open winkelgalerijen, dienen eigenaars/bewoners/gebruikers de verplichtingen voorzien in §1-2 uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 meter, gemeten vanaf de rooilijn.
  • 4. In afwijking van de vorige bepalingen dient bij een te smal voetpad (< 1,5 meter breedte) de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt te worden, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het voetpad maar zodanig dat de straatgoot en de straatkolken vrij blijven.
 
Verdeling van zout
 
De stad verdeelt geen strooizout aan burgers, hiervoor kan je terecht bij de plaatselijke handelaar. 
 
 
 

Hinder

Geen inhoud