Groentemarkt en Oude Vismijn - Totaalrenovatie

Totaalrenovatie Groentemarkt en Oude Vismijn

De voorbije jaren werd het stadscentrum al grondig aangepakt. In een eerste fase werd de Markt zelf heraangelegd, enkele jaren nadien werd ook werk gemaakt van de overzijde van de Durme en de toegang van het J. Charlottepark. De derde fase is momenteel lopende, namelijk de totaalrenovatie van de Groentemarkt en Oude Vismijn. 

 

Het ontwerp kreeg een groene invulling door te werken met duurzame groeninkleding. Daarnaast werden er infiltrerende materialen gebruikt voor de aanleg van de parkeervakken.

Parkeergelegenheid op de Oude Vismijn blijft belangrijk, maar daarnaast wordt er extra aandacht gegeven voor fietsenstallingen. We voorzien een ruimte om elkaar te ontmoeten met voldoende zitgelegenheden, brede stoepen en veilige oversteekplaatsen. Voor de kleintjes onder ons komt er een integratie van verscheidene spelprikkels.

 

 

 

Archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan de werken vond er eerst een archeologisch onderzoek plaats. In de week van 20 oktober werd hiervoor een sleuf gegraven in de Groentemarkt. Op de Oude Vismijn gebeurde dit midden november. Het onderzoek duurde telkens een tweetal weken. Tijdens deze periode mochten er in die zone geen andere werken opgestart worden.

 
 
Verloop van de werken

De Groentemarkt is ondertussen reeds een open. Zo stonden de kramen van de woensdagmarkt op 5 juli reeds op hun oude plaats.

Vanaf 7 juli zal ook de Oude Vismijn terug openen voor alle verkeer.

De zone blijft nog werfzone tot de definitieve oplevering augustus/september 2023. 

Verdere afwerkingen zijn voorzien in het tweede deel van augustus. Zo zijn de parkeerplaatsen nog niet toegankelijk, zodat het ingezaaide gras de mogelijkheid krijgt om te groeien. Verder moet er ook nog een deel van het voetpad afgewerkt worden. Hiervoor zal de weg niet meer worden afgesloten. Enkele banken krijgen eind deze zomer nog een houten zitgedeelte en rugleuning.

In het najaar worden de voorziene bomen geplant, gezien dan het ideale seizoen is voor de aanplant ervan.

Het borstbeeld van de Fonne krijgt in de loop van volgende week zijn nieuwe plaats.

 

Wat is er gewijzigd voor het verkeer tov vroeger?
  • De doorsteek tussen de Groentemarkt en de Oude Vismijn is uitsluitend nog voor zachte weggebruikers. Gemotoriseerd verkeer kan dus niet langer doorsteken.
  • De weg van de Oude Vismijn naar de Durmelaan is vanaf nu eenrichtingsverkeer. Inrijden van de Durmelaan naar de Oude Vismijn is niet meer mogelijk. Wel kan je nog via de Durmelaan en Grote Dam naar de Oude Vismijn. Op de Oude Vismijn zelf zal je nog in twee richtingen kunnen rijden om te parkeren.

 

 

  

  

  

   

Studiebureau: Evolta - Gent
Aannemer: Bruggeman-Maes bv - Antwerpen