Groentemarkt en Oude Vismijn - Totaalrenovatie

De voorbije jaren werd het stadscentrum al grondig aangepakt. In een eerste fase werd de Markt zelf heraangelegd, enkele jaren nadien werd ook werk gemaakt van de overzijde van de Durme en de toegang van het J. Charlottepark. De derde fase is momenteel lopende, namelijk de totaalrenovatie van de Groentemarkt en Oude Vismijn. 

Totaalrenovatie Groentemarkt en Oude Vismijn

De nutsmaatschappijen startten hun werken reeds in maart. Nu beginnen we met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de wegenis wordt heraangelegd en de straat en het plein krijgen een opwaardering. Op de Groentemarkt blijkt na een bevraging bij de burgers vooral nood aan groen, terrassen en beperkt parkeren. Bij de Oude Vismijn vraagt de Lokeraar aandacht voor parkeren, maar ook veilige voetpaden en een gezellige(re) sfeer.

We houden hierbij rekening met een verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Beide pleintjes zijn met elkaar verbonden door een erg smalle en daardoor ook gevaarlijke doorsteek. Deze doorsteek zal in de toekomst niet langer toegankelijk zijn voor auto’s, maar enkel voor voetgangers en fietsers.  

 

Het ontwerp kreeg een groene invulling door te werken met duurzame groeninkleding. Daarnaast worden er infiltrerende materialen gebruikt voor de aanleg van de parkeervakken.

Parkeergelegenheid op de Oude Vismijn blijft belangrijk, maar daarnaast wordt er extra aandacht gegeven voor fietsenstallingen. We voorzien een ruimte om elkaar te ontmoeten met voldoende zitgelegenheden, brede stoepen en veilige oversteekplaatsen. Voor de kleintjes onder ons komt er een integratie van verscheidene spelprikkels.

 

 

De straat van de Oude Vismijn naar de Durmelaan wordt een éénrichtingsstraat. Op de Oude Vismijn zelf zal je nog in twee richtingen kunnen rijden om te parkeren. 

 

Archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan de werken vond er eerst een archeologisch onderzoek plaats. In de week van 20 oktober werd hiervoor een sleuf gegraven in de Groentemarkt. Op de Oude Vismijn gebeurde dit midden november. Het onderzoek duurde telkens een tweetal weken. Tijdens deze periode mochten er in die zone geen andere werken opgestart worden.

Planning

Na het archeologisch onderzoek op de Groentemarkt, ging de aannemer begin november van start met de eerste fase, nl. de Groentemarkt. Vanaf 9 januari 2023 wordt ook de 2e fase al opgestart, nl. de Oude Vismijn

De totale werktermijn is vastgelegd op 120 werkdagen. Maar de timing is uiteraard steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.


Hinder

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werken. Tijdens fase 1 blijft de Oude Vismijn wel nog toegankelijk.

Vanaf 9 januari 2023 is ook de Oude Vismijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Het stadhuis blijft bereikbaar via de markt.

Er wordt een omleiding voorzien via enerzijds Durmelaan, Heirbrugstraat, Kapellestraat, Knaptandstraat, Lindestraat en Kapellestraat, Heirbugstraat, Durmelaan anderzijds.
 
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werfzone passeren. Afhankelijk van waar de aannemer aan het werken is, is het mogelijk dat de doorgang tijdelijk onderbroken is voor voetgangers.
 

 

Studiebureau: Evolta - Gent
Aannemer: Bruggeman-Maes bv - Antwerpen