Stationsomgeving - heraanleg wegenis

Informatie

 

Het wegdek van het Stationsplein bevindt zich niet overal in even goede staat. De mozaïek werd op diverse plaatsen stukgereden en hoewel er regelmatig herstellingen gebeuren door eigen diensten, zorgen losliggende keien niet enkel voor gevaarlijke situaties, het is ook zeer onaangenaam voor de passerende fietser.  Daarnaast is de rotonde aan het kaartershuisje verkeerskundig niet bijzonder veilig: er is een grote interferentiezone tussen de verschillende weggebruikers wat vaak onduidelijkheid creëert. Een herinrichting/renovatie van het wegdek in de stationsbuurt drong zich dus echt wel op.

Waar de stad deze renovatie liever in een grootschaliger project gezien had, waarbij de volledige stationsbuurt zou worden opgewaardeerd, hangen we voor de zone parking / De Lijn af van de NMBS en het is het op dit moment nog onduidelijk wanneer een masterplan vorm zal krijgen.  De stad wil hier niet op wachten en heeft dus een ontwerp uitgewerkt voor de wegen rondom het kaartershuisje: vanaf de spoorwegbrug tot aan de Stationsstraat.

Op 30 maart 2020 keurde de gemeenteraad het bestek en de plannen goed. De werken zijn gestart op 5 oktober 2020.

Hinder

Het einde van de werken is in zicht.

Vanaf 9 juli 2021 kan het verkeer op het Stationsplein opnieuw zo goed als normaal verlopen. In de Koophandelstraat wordt zoals voorheen terug eenrichtingsverkeer. En je kan opnieuw de Nijverheidstraat in en uit op het Stationsplein.

Op onderstaand plannetje vind je de gewijzigde verkeerssituatie terug. Enkel de rijstrook ter hoogte van de woningen op het Stationsplein zijn nog niet toegankelijk voor het verkeer en moet de kleine omleiding richting de rotonde via de Stationsstraat en Koophandelstraat volgen:

 Kan een afbeelding zijn van de tekst 'E'

Huidige verkeerssituatie tot 8 juli 2021