Karlapperstraat - Voetpaden

Informatie

De Karlapperstraat wordt frequent gebruikt als toegangsweg van en naar het stadscentrum.  Om de veiligheid van de trage weggebruikers te kunnen garanderen, was het noodzakelijk om voetpaden aan te leggen en de straat ietwat te versmallen en een asverschuiging te voorzien zodat de snelheid beperkt wordt.  Op verschillende plaatsen worden parkeerstroken voorzien in grasbetontegels waar het water, afkomstig van de weg, kan infiltreren. Meer weten hierover: ga dan eens naar onze pagina over het vergroenen van onze centrumstraten!

 

De werken zijn ondertussen beëindigd.

Hinder

Geen inhoud