Nieuwe Stationsstraat - Fietstunnel en fietssnelweg F4

Informatie

Fietstunnel

Waar het kan willen we zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Dit gebeurt telkens in overleg met de lokale besturen.

Ter hoogte van de Nieuwe Stationsstraat/Bareelstraat is gekozen om nabij de bestaande spooroverweg een fietstunnel aan te leggen. De overweg werd definitief gesloten.
Deze fietstunnel sluit aan op de fietssnelweg F4 Antwerpen-Gent en zorgt voor een veilige en vlotte verbinding.

De fietssnelweg F4 loopt van Gent naar Antwerpen via Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren, grotendeels langs spoorlijn 59 Gent-Antwerpen. De fietssnelweg F4 komt vanaf het station van Beervelde en ligt er aan de zuidzijde van het spoor. Aansluitend op de bouw van de fietstunnel door Infrabel wou provincie Oost-Vlaanderen de fietssnelweg door trekken vanaf de Nieuwe Stationsstraat/Bareelstraat tot aan de Nieuwe Dreef, om daar dan aan te sluiten op Nonnenboswegel en het vervolg van de fietssnelweg. Deze nieuwe fietssnelweg werd aangelegd parallel met de spoorlijn. De fietssnelweg is 4m breed en werd aangelegd in asfalt. Tussen het spoor en de fietssnelweg staat een afsluiting van 1,7m hoog. Tussen de fietssnelweg en de landbouwpercelen werd een lage afsluiting voorzien. Het volledige traject is voorzien van ledverlichting die ’s nachts gedimd wordt. Op die manier is er zo weinig mogelijk luchtvervuiling. Vanaf de fietssnelweg is er ook een fietsverbinding naar de F. Hanusdreef gecreëerd.
 

De verbinding werd op het nieuwe plan anders ingetekend. De fietsweg verloopt nu in vloeiende bochten richting de fietssnelweg en vormt zo een comfortabelere aansluiting. Dit nieuwe tracé was mogelijk dankzij de aankoop van de nodige gronden door de stad Lokeren.

 

 

 

Werken

De werken zijn ondertussen afgerond. Enkel de toplaag asfalt op de fietssnelweg moet nog afgewerkt worden. 

 

Opening

De tunnel is een samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel en Stad Lokeren. Op woensdag 21 december werd de fietstunnel en de aansluiting op de F4 officieel geopend door deze drie partijen.

 

    

  

Bareelstraat

Door het sluiten van de spoorovergang bleek het wenselijk om de beide delen van de Nieuwe Stationsstraat een aparte naam te geven.

Al te vaak krijgt de stad bij zulke situaties de bemerking dat de straatnaam niet echt duidelijk meer is, dat het adres van bewoners niet makkelijk teruggevonden wordt of dat de post- of pakketbedeler de juiste woning niet vlot terugvindt omdat de straat in praktijk niet meer doorloopt.

Via een bevraging in de buurt werden verschillende voorstellen gelanceerd, de meerderheid van de bewoners kozen uiteindelijk voor ‘Bareelstraat’, vernoemd naar de vroegere bareel en bareeldraaier, voor het stuk tussen spoorweg en Beerveldestraat. Dit voorstel wordt op 26 april besproken op de gemeenteraad en daarna start de officiële procedure.

  

Vrijwilligersbos

Het perceel waarop de fietsdoorsteek naar Oudenbos is aangelegd, werd door de stad in zijn totaliteit aangekocht. Dit perceel zal als compensatiebos worden aangeplant in het najaar van 2023 en krijgt de naam ‘vrijwilligersbos’. De 2000 nieuwe bomen zullen hierbij symbool staan voor de vele onbaatzuchtige vrijwilligers in de huidige coronacrisis.

Het gaat om een perceel van 1 ha waarop deze bomen worden aangeplant als compensatie voor bos dat moet verdwijnen voor werken aan de Oosterweelverbinding.  Deze zitten momenteel op kruissnelheid en binnenkort start ook de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel. Door die werken verdwijnt het Bieshoekbos in Zwijndrecht waardoor elders zo’n 25 ha bos gecompenseerd zal moeten worden.

Bij de aanplant wordt uiteraard rekening gehouden met de aangrenzende percelen zodat er geen overlast is. 

Het resterende stuk bouwgrond langsheen de F. Hanusdreef zal na de werken terug als bouwlot verkocht worden.

 

 

 

 

 

Hinder