Nieuwe Stationsstraat - fietstunnel en aanleg fietssnelweg F4

Informatie

Fietstunnel

De lijn Gent - Antwerpen is voor Infrabel en NMBS een bijzonder belangrijke verbinding.  De vele overwegen zorgen niet enkel voor een groot risico op ongevallen, en daarbijhorend heel wat vertraging, maar ook voor een erg grote onderhoudskost.  In dat opzicht maakt Infrabel er werk van om zoveel mogelijk overwegen, en waar dat uiteraard technisch mogelijk is, te supprimeren, te vervangen door een tunnel of brug of een verbinding creëeren door de aanleg van een parallelweg of fietspad.  Meer info kan je terugvinden op de website van Infrabel: Infrabel - veiligheid aan overwegen

De overweg aan de Nieuwe Stationsstraat is al enige tijd geleden gesloten voor gemotoriseerd verkeer.  Deze bleef echter wel in gebruik voor fietsers en voetgangers.  Maar daar komt dus binnenkort verandering is: Infrabel voorziet de aanleg van een fietserstunnel ter hoogte van de Nieuwe Stationsstraat en dan kan de overweg definitief worden gesloten.  Daarnaast maakt de provincie Oost-Vlaanderen van de gelenheid gebruik om het ontbrekende stukje in de fietssnelweg F4 te vervolledigen: deze zal parallel met het spoor verder worden aangelegd.  Op de website van de provincie vind je ook daarover heel wat extra info: Provincie Oost-Vlaanderen - F4

Dankzij dit alternatief zal je als fietser of voetganger in de toekomst veilig en vlot naar de andere kant van het spoor kunnen. Bovendien komt dit project ook de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer op deze drukke spooras ten goede.

 

 

De fietstunnel zal qua ontwerp gelijkaardig zijn aan deze op de foto’s:

  

De tunnel is 5m breed en heeft comfortabele hellingen. De huidige overweg wordt pas definitief afgesloten van zodra de fietstunnel klaar is.
De omgevingsvergunningsaanvraag werd reeds in de zomer van 2020 ingediend maar er dienden enkele verduidelijkingen toegevoegd te worden (geen inhoudelijke wijzigingen). Eind maart 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag voor de fietstunnel dus opnieuw ingediend.
Volgens de huidige planning zouden de werken in september 2021 van start gaan.

 

Fietssnelweg F4 tussen Nieuwe Stationsstraat en Nieuwe Dreef

De fietssnelweg F4 loopt van Gent naar Antwerpen via Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren, grotendeels langs spoorlijn 59 Gent-Antwerpen. De fietssnelweg F4 komt vanaf het station van Beervelde en ligt er aan de zuidzijde van het spoor. Aansluitend op de bouw van de fietstunnel door Infrabel wenst provincie Oost-Vlaanderen de fietssnelweg door te trekken vanaf de Nieuwe Stationsstraat tot aan de Nieuwe Dreef, om daar dan aan te sluiten op Nonnenboswegel en het vervolg van de fietssnelweg. Vanaf de fietssnelweg komt een fietsverbinding naar de Hanusdreef.

De verbinding werd op het nieuwe plan anders ingetekend. De fietsweg verloopt nu in vloeiende bochten richting de fietssnelweg en vormt zo een comfortabelere aansluiting. Dit nieuwe tracé was mogelijk dankzij de aankoop an de nodige gronden door de stad Lokeren.

Deze nieuwe fietssnelweg wordt aangelegd parallel met de spoorlijn. De fietssnelweg wordt 4m breed en wordt aangelegd in asfalt. Tussen het spoor en de fietssnelweg komt een afsluiting van 1,7m hoog. Tussen de fietssnelweg en de landbouwpercelen komt een lage afsluiting. Langs het volledige traject wordt er verlichting voorzien, die ’s nachts gedimd wordt.

 

Vrijwilligersbos

Het perceel waarop de fietsdoorsteek naar Oudenbos wordt aangelegd, werd door de stad in zijn totaliteit aangekocht. Dit perceel zal als compensatiebos worden aangeplant en krijgt de naam ‘vrijwilligersbos’. De 2000 nieuwe bomen zullen hierbij symbool staan voor de vele onbaatzuchtige vrijwilligers in de huidige coronacrisis.

Het gaat om een perceel van 1 ha waarop deze bomen worden aangeplant als compensatie voor bos dat moet verdwijnen voor werken aan de Oosterweelverbinding.  Deze zitten momenteel op kruissnelheid en binnenkort start ook de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel. Door die werken verdwijnt het Bieshoekbos in Zwijndrecht waardoor elders zo’n 25 ha bos gecompenseerd zal moeten worden.

Bij de aanplant wordt uiteraard rekening gehouden met de aangrenzende percelen zodat er geen overlast is. 

Het resterende stuk bouwgrond langsheen de F. Hanusdreef zal na de werken terug als bouwlot verkocht worden.

 

Bareelstraat

Door het sluiten van de spoorovergang bleek het wenselijk om de beide delen van de Nieuwe Stationsstraat een aparte naam te geven.

Al te vaak krijgt de stad bij zulke situaties de bemerking dat de straatnaam niet echt duidelijk meer is, dat het adres van bewoners niet makkelijk teruggevonden wordt of dat de post- of pakketbedeler de juiste woning niet vlot terugvindt omdat de straat in praktijk niet meer doorloopt.

Via een bevraging in de buurt werden verschillende voorstellen gelanceerd, de meerderheid van de bewoners kozen uiteindelijk voor ‘Bareelstraat’, vernoemd naar de vroegere bareel en bareeldraaier, voor het stuk tussen spoorweg en Beerveldestraat. Dit voorstel wordt op 26 april besproken op de gemeenteraad en daarna start de officiële procedure.

 

Hinder

Planning

Voorjaar 2021: openbaar onderzoek fietssnelweg loopt ten einde, openbaar onderzoek fietstunnel start binnenkort op.

Zomer 2021: communicatie naar de buurt.

September 2021: start voorbereidende werken fietstunnel.

Eind 2022: eind van de werken