Oudenbos - Asfaltering kruispunten

Oudenbos - asfaltering kruispunten (fase 2)

Eind 2020 werden er bij drie verkeersplateaus in uw buurt de betonstraatstenen vervangen door asfalt. 

In de week van 27 juni zijn we gestart met de heraanleg van de overige kruispunten.
De betonstraatstenen aan het kruispunt Zamanstraat, Lammeken en Moleneindstraat werden als eerste vervangen.
Daarna werd het verkeersplateau op het kruispunt van de Nieuwpoortstraat met de Populierendreef aangepakt.

Na het bouwverlof volgen de laatste twee kruisingen, nl. Nieuwpoortstraat met de Nieuwe Dreef en kruising met de Drongenstraat.
De heraanleg per kruispunt duurt ongeveer een viertal dagen. De planning werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd worden door onvoorziene omstandigheden. In dat geval kunnen de werken een beetje verschuiven. 

Tijdens de duur van deze werken zal de zone van het verkeersplateau niet toegankelijk zijn voor verkeer.
De omleidingen per kruispunt kan u hier terugvinden.