Papenbeekje en Appelzakbeek - Afkoppeling

Informatie

Dit project kunnen we opdelen in twee "sub-projecten":

  1. De afkoppeling van de Appelzakbeek
  2. De afkoppeling van het Papenbeekje

 

De afkoppeling van de Appelzakbeek

Deze werken hebben als doel om de afwatering van de beken en grachten tussen Zelebaan, Bakkerstraat en Vierschaarstraat om te keren en aan te sluiten op de regenwaterleiding in de Zelebaan. Vandaag wateren de grachten af in de riolering.

De riolering van de Bakkerstraat is eigenlijk de ingebuisde Appelzakbeek. Tot vandaag stromen daarom verschillende grachten in de riolering van de Bakkerstraat. Tussen de Kramiekstraat en de Zelebaan ligt nog een restant van de Appelzakbeek. Dit sluit tussen Avia en Q8 aan op de riolering van de Zelebaan. Gevolg: de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gevoed met proper water, wat slecht is voor de waterzuivering. Om dit op te lossen zal Aquafin de Appelzakbeek herwaarderen en weer aansluiten op de Hagemeersen.

In eerste instantie gaan we in de Zelebaan een nieuwe leiding aanleggen die het beekwater gescheiden zal afvoeren naar de reeds bestaande regenwaterleidingen. We starten aan Van De Velde Interieur en werken tot aan de Appelzakbeek ter hoogte van het benzinestation van Avia.

Verder wordt een deel van de beek tussen Avia en Q8 heraangelegd. Om het water van de velden ten zuiden van de Broodstraat aan te sluiten op de Appelzakbeek wordt een nieuwe gracht gegraven tussen de Vierschaarstraat en de Broodstraat. De bestaande grachten in de Broodstraat en de Kramiekstraat worden verdiept.

In de Vierschaarstraat, de Bokslaarstraat en de Bakkerstraat voorzien we lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel. Het gaat daarbij om het lokaal dichtmetselen van leidingen, het overkoppelen van huisaansluitingen in de bocht van de Bakkerstraat, het plaatsen van een terugslagklep en het bouwen van nieuwe overstorten.

 

De afkoppeling van het Papenbeekje

De Papenbeek draineert een oppervlakte van ongeveer 20 ha in de zone tussen de Heyersstraat, de Hoogstraat en de Papestraat. Al dat water komt in de riolering van de Papestraat en de Hoogstraat terecht. Gevolg: de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gevoed met proper water, wat slecht is voor de waterzuivering.

Aquafin wil deze situatie oplossen. Hiertoe graven we in de landerijen tussen de Heyersstraat, Hoogstraat en Papestraat een nieuwe beek. Deze zal afwateren naar de Turfakkersbeek. Voor sommige delen gaat het echt over een nieuwe beek. In andere delen ruimen we de gracht. 

Ter hoogte van de Papestraat 60 graven we een kleinere gracht naar de Turfakkersbeek. Ook hier stroomt immers een gracht in de riolering van de Papestraat. Waar de grachten vroeger aansloten op de riolering, wordt de riolering lokaal aangepast.

 

Verloop werken

De werken zijn gestart op maandag 17 oktober. De voorziene einddatum was eind december 2022 maar door de slechte weersomstandigheden duurden de werken heel wat langer dan voorzien.

Momenteel ligt de onderlaag asfalt erin. De toplaag is voorzien voor 30 maart. De belijning zou vervolgens op vrijdag 31 maart worden geplaatst indien het niet regent. Anders wordt dit uitgesteld.

Zodra de belijning erop staat wordt de weg opengesteld.

 

Meer info

Afkoppeling Papenbeekje en Appelzakbeek | Aquafin

 

Tekst en info - Aquafin

 

Hinder

Geen inhoud