Propere straat en stoep

Informatie

Je merkte het waarschijnlijk al op, er hangt herfst in de lucht. Bomen verkleuren en zorgen voor een prachtig kleurenpalet.
Maar herfst gaat uiteraard ook gepaard met bladval. Laten we gevallen bladeren nu best liggen, of worden deze beter geruimd?
En wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Voeding voor de bodem

Gevallen bladeren zijn in de meeste gevallen goed voor de ondergrond. Ze voeden de bodem, beschermen tegen vorst en werken onder andere mee aan de strijd tegen droogte.
Maar natte bladeren kunnen glad zijn. Op verharde ondergrond is het dus beter deze te verwijderen.

 

Optifant en Citycat

Je hebt ze misschien al eens zien passeren in het straatbeeld. Geen wilde dieren. Wel onze grote en kleine veegmachine die instaan voor het veegplan.
Dit plan werd ingevoerd om op een structurele en efficiënte manier alle straten binnen de stad te reinigen. Zo trachten we een evenwicht te vinden tussen netheid en ecologie.

De bladeren die op straat of in de goot liggen worden op die manier opgeruimd zodat verstoppingen en wateroverlast worden vermeden.
Daarnaast verwijderen we plaatselijk vuil en afval en bestrijden we onkruid waar mogelijk.

 

Teamwork

Iedereen houdt van een propere en veilige straat. De stadsdiensten en hun partners zijn hier dagelijks voor in de weer.
Door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en de huidige weersomstandigheden is het voor de groendienst een hele uitdaging geworden om onkruid te bestrijden.
Meer info hierover kan je terugvinden op www.zonderisgezonder.be.


Groenbeheer zonder het gebruik van pesticiden brengt op heel wat plaatsen een arbeidsintensiever beheer met zich mee (meer handmatig wieden, borstelen en branden van het onkruid op verharding, ...).
Er wordt daarom deels gewerkt met extensief groenbeheer, wat ook de biodiversiteit ten goede komt, maar daarnaast wordt er ook een bijdrage verwacht van de burger.

 


Wist je trouwens dat het als inwoner jouw plicht is om jouw eigen voetpad te onderhouden?

 


EEN SCHONE STOEP = EEN BLIJE BUUR
Enkel tips voor een schone stoep:
  • Verwijder gevallen bladeren en ijzel/sneeuw om uitglijden tegen te gaan.
  • Verwijder achtergelaten afval.
  • Veeg regelmatig zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen.
  • Groeit er toch onkruid, heet water of wegbranden is een pesticidevrij alternatief.

 

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud