Markt : Groentemarkt / Oude Vismijn - renovatie fase 3

Informatie

De voorbije jaren werd het stadscentrum al grondig aangepakt.  In een eerste fase werd de Markt zelf heraangelegd, enkele jaren nadien werd ook werk gemaakt van de overzijde van de Durme en de toegang van het J. Charlottepark.

De heraanleg van de Groentemarkt en de Oude Vismijn is de 3e fase.  Beide pleintjes zijn met elkaar verbonden door een erg smalle en daardoor ook gevaarlijke doorsteek.  Deze doorsteek zal in de toekomst niet langer toegankelijk zijn voor auto’s, maar enkel voor voetgangers en fietsers.  Ook de pleinen zelf krijgen een serieuze make-over: op de Groentemarkt blijkt na een bevraging bij de burgers vooral aandacht te zijn voor groen, terrassen en beperkt parkeren.  Bij de Oude Vismijn vraagt de Lokeraar aandacht voor parkeren, maar ook veilige voetpaden en een gezellige(re) sfeer.

Om deze wensen in praktijk om te zetten, werd ondertussen een ontwerper aangesteld.

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud