Hemelseschoot–Veldeken - riolering

Informatie

In het Veldeken en de Hemelseschoot ligt nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg.

In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.  De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein). Bovendien is het wegdek van (hoofdzakelijk) het Veldeken in slechte staat: het wegdek bestaat uit kasseien die in het verleden overlaagd zijn met asfalt.  Het is dus niet mogelijk om het wegdek te fatsoeneren, enkel een volledige opbraan en heraanleg kan een oplossing zijn.

Er werd reeds een ontwerpbureau aangesteld voor dit project die, op basis van de resultaten van het participatietraject een voorstel tot ontwerp uitwerkt. 

 

Voor dit project heeft de stad trouwens last-minute subsidies kunnen bemachtigen, wat uiteraard een hele opsteker is voor de stadskas!  Voorwaarde hiervoor is wel dat we in de loop van 2021 een uitvoeringsdossier klaar hebben.

Hinder

Documenten