Sportlaan - Renovatie voetpaden

Naar aanleiding van de werken aan het zwembad en de opening van het zwemcomplex in het verschiet, gaan we het voetpad en de oversteekzones in de Sportlaan vernieuwen. De heraanleg van het voetpad situeert zich van aan de parking Grote Kaai t.e.m. de parking van het zwembad. Binnen dit project houden we rekening met een betere toegankelijkheid voor alle voetgangers. Op bepaalde plaatsen verlagen we de borduren zodanig dat passage met
o.a. een rolstoel of kinderwagen gemakkelijker en veiliger kan. Daarnaast worden ook twee, voor iedereen toegankelijke, busperrons aangelegd en voorzien we enkele groenzones zodat waterinfiltratie mogelijk is. Tijdens de werken nemen we ook de oversteekplaats aan de Grote Kaai en de zeer druk gebruikte oversteek tussen het zwembad en het voetgangersbrugje over de Durme onder handen. Hierbij staat de verkeersveiligheid en zichtbaarheid van zowel de
voetgangers als fietsers voorop. Bij de oversteekplaatsen zal er zo een aparte strook voorzien worden voor fietsers waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd voor alle zachte weggebruikers om over te steken.

 

PLANNING
Theo De Vlieger is aangesteld als uitvoerend aannemer van de Stad. De aanvangsdatum van de werken was maandag 9 oktober 2023.

Momenteel zijn we aan de laatste afwerkingen bezig. De omleiding wordt alvast opgeheven op woensdag 20 december 2023.


FASERING
De werken worden in vijf verschillende fases uitgevoerd, met de daarbij horende hinder en wegomlegging.

 

Fase 1
In de week van 9 oktober startte de aannemer met de uitbraak van het bestaande, verhoogde platform aan de kant van de Durme, ter hoogte van het zebrapad aan het Sport- en Jeugdcomplex. Hier werd tijdelijke asfalt gelegd zodat verkeer tijdens fase 2 in beide rijrichtingen langs de werf kon passeren.

Fase 2
In de tweede fase legde de aannemer de voetpaden aan beide zijden van de toegang tot de parking Grote Kaai aan. Deze fase werd in twee delen opgesplitst worden zodat verkeer van en naar de parking steeds mogelijk bleef. 

 

Fase 3
In de derde fase kwam de aanleg van het voetpad langsheen het zwembad aan bod. Dit van aan het einde van fase 2B tot aan de parking van het zwembad. Binnen deze fase werd ook de oversteekplaats ter hoogte van de toegang van het Jeugdcomplex voorzien. Langsheen het zebrapad is een verhoogd busperron voor De Lijn aangelegd. Waar mogelijk voorzien we ook extra groenzones.

Fase 4
Momenteel starten we aan de vierde fase en nemen we de zone ter hoogte van de fietsersbrug onder handen, aan de kant van de Durme. Het fietspad wordt verhoogd aangelegd in rode klinkers, er komen enkele plantvakken en we leggen ook hier een verhoogd busperron aan. Aan de oversteekplaats komt de accentverlichting, zoals vandaag ook aanwezig is, zodat de overstekende voetgangers en fietsers beter zichtbar zijn.


Deze fase zal een 3-tal weken duren. Tijdens deze fase, alsook in de vijfde fase, is doorgaand verkeer in beide rijrichtingen niet meer mogelijk!


De omleiding van tijdens de Lokerse Feesten is van toepassing in fase 4 en 5:
• Verkeer komende van de Markt kan via de Sportlaan blijven rijden. Zo rijdt je dan op de al vernieuwde, correcte zijde van de Sportlaan.
• Verkeer komende van de Martelarenlaan volgt de aangeduide omleiding: Oude-Bruglaan, Melkerijstraat, N70, Groendreef, Stationsplein, Stationsstraat, Markt. De handelaars Markt – Poststraat blijven bereikbaar.

FASE 5
In de laatste fase wordt de oversteekzone aan de parking Grote Kaai verder afgewerkt. Dit is een korte fase die ongeveer één week zal duren.