Brugstraat - Totaalrenovatie

Informatie

Dat de Brugstraat al een hele tijd een verouderde straat was, hoeft geen betoog: het wegdek werd frequent opgelapt, de voetpaden waren te smal, de riolering sterk verouderd.  Een volledige renovatie was dus zeker geen overbodige luxe. In het verleden kreeg de stad de kans om enkele verouderde panden aan te kopen en waar eerst geopperd werd deze gronden te verkopen voor een (sociaal) woonproject, is uiteindelijk beslist de vrijgekomen ruimte te benutten voor de aanleg van groen, ruimte voor water en de nodige parkeerplaatsen om het verlies in de straat op te vangen. 

De riolering werd vernieuwd, maar niet gescheiden.  Omdat er in de straat quasi enkel gesloten woningen zijn, is het niet mogelijk om op afzienbare tijd alle regenwater te gaan scheiden van het afvalwater (de achterste dakhelften blijven op de riolering onder de woning zitten).  Er is dus gekozen voor een nieuwe gemengde riolering.

De werken zijn recent beëindigd. 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud