Rozenstraat - Totaalrenovatie

Informatie

Het wegdek van de Rozenstraat bevindt zich niet overal in even goede staat en het fietspad voldoet niet langer aan de huidige richtlijnen.
Bovendien ligt in het deel kant N70 nog steeds geen riolering: de woningen wateren daar af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg.
In de rest van de Rozenstraat ligt een gemengde riolering maar deze is op sommige plaatsen verzakt waardoor de afwatering niet altijd even vlot verloopt.
Naast de heraanleg van het wegdek, is dus ook een totale renovatie van de riolering aan de orde: er zal een optimaal gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Omdat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd in de straat moeten ook de bewoners hun regenwater afkoppelen van het afvalwater. Neem een kijkje op de webpagina "Afkoppelen regenwater en afvalwater" voor meer info.

Ontwerpbureau Atelier Ruimtelijk Advies werd aangesteld voor de technische uitwerking van het project.  Onderaan kan je alvast de toelichting omtrent het voorontwerp terugvinden. 

Alle door de bewoners doorgegeven opmerkingen werden grondig besproken en, waar nodig, meegenomen bij de opmaak van het ontwerp.  Belangrijkste wijziging zijn de herwerking van het kruispunt Weverslaan x Leeuwerikstraat x Vinkstraat: de doortocht voor gemotoriseerd verkeer naar de Vinkstraat zal toch behouden blijven.  Daarnaast wordt ook een stukje op de N70 meegenomen: bussen van De Lijn zullen in de toekomst ook rondrijden via de rotonde.

De plannen van de hele projectzone kan je terugvinden onderaan deze pagina.

Ter voorbereiding van de totaalrenovatie, hebben de nutsmaatschappijen al een deel van hun werkenuitgevoerd. Door de locatie van de nutsleidingen in deze zone, zullen een deel van de nutswerken gebeuren tijdens de wegeniswerken.

Momenteel zit dit project in een gunningsfase. De voorziene timing van de start van de werken is najaar 2024.

Hinder