Sterrestraat en deel Naastveldstraat - Totaalrenovatie

Informatie

De Sterrestraat en Naastveldstraat zijn aan renovatie toe. Zowel het wegdek als de riolering zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de wensen en normen van een hedendaagse woonstraat.  In dit project wordt de volledige Sterrestraat (zowel binnen als buiten de ring N47) aangepakt alsook het stuk Naastveldstraat tussen de Sterrestraat en Spoele.

 

Sterrestraat binnen de stadsring:

Omwille van de zeer beperkte breedte wordt straat binnen de N47, tussen de Dwarsstraat en de Klokkengieterijstraat, heraangelegd als een woonerf.  Hier wordt de auto dus  ondergeschikt beschouwd ten opzichte van alle andere gebruikers zoals fietsers en voetgangers. De max snelheid binnen een woonerf, is 20km/u, het is dus duidelijk dat de focus hier op wonen en leven zal liggen en niet langer op het doorrijden van verkeer.

Tussen de N47 en de Klokkengieterijstraat en het kleine stukje tussen de Lindestraat en de Dwarsstraat worden ingericht als een fietsstraat.  Dat betekent dat hier de auto ondergeschikt is aan de fietser: je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. Bovendien mag je in een fietsstraat met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. 

 

Sterrestraat buiten de stadsring: 

Buiten de N47 is de Sterrestraat breder en zal deze duidelijker ingericht worden door een afgescheiden zone voor parkeren en voldoende brede voetpaden te voorzien. Hetzelfde geldt voor het stukje Naastveldstraat tussen de Sterrestraat en Spoele dat in dit dossier wordt meegenomen. 

 

Oversteek N47:

Van wegbeheerder AWV kreeg de stad de toestemming om de oversteek aan de N47 ook aan te pakken en veiliger in te richten: de aansluiting van de straten versmalt en wordt haakser, waardoor het kruipspunt een stuk compacter en dus overzichtelijker zal worden.  

De huidige middenberm was té smal om met je fiets te wachten en zal dus verbreed worden zodat fietsers zich er in de toekomst veilig kunnen opstellen.  Bovendien gebruiken automobilisten de huidige doorsteken wel eens om tóch linksaf te slaan en zal dat in de toekomst minder vlot kunnen gebeuren omdat de fietsdoorsteken niet langer in het verlengde van de Sterrestraat liggen.

Ondertussen is de fietsoversteek afgewerkt. Door de hogerliggende borduurstenen en groene zone, in combinatie met de markeringen op de baan, valt de oversteek een heel stuk beter op. Fietsers hebben ook een ruimere zone om de oversteek te vergemakkelijken.

      

 

Riolering:

binnen het volledige project zal een gescheiden riolering worden aangelegd.  In de huidige buizen onder de grond komt zowel afvalwater als regenwater samen maar dat is niet optimaal: al dat propere regenwater wordt naar het zuiveringsstation gebracht waardoor het rendement daar daalt.  Bovendien is het belangrijk om zoveel mogelijk van het hemelwater naar de grond te brengen om het grondwater te kunnen aanvullen.  

Er zal dus overal een nieuw, gescheiden riolering worden aangelegd: afvalwater en regenwater komen in een aparte buis.  Vooraleer het regenwater wordt opgevangen, krijgt het echter de mogelijkheid om in de grond te sijpelen via de parkeerstroken in waterdoorlatende grasbetontegels of nieuwe groenperken.  Groen en water in de stad hebben namelijk ook een afkoelend effect: wist je dat de temperatuur binnen een stadscentrum makkelijk 2 à 3 graden hoger kan zijn dan op het platteland?  Daar moeten we stelselmatig écht wel iets aan doen!

Maar het stopt natuurlijk niet bij het openbaar domein zelf: ook elke bewoner moet zijn/haar steentje bijdragen.  Zo is het belangrijk dat ook de woningen worden "afgekoppeld", dat betekent dat het regenwater van het afvalwater wordt afgekoppeld en apart naar de straat wordt gebracht.  Op die manier komt jouw afvalwater en jouw regenwater ook netjes in de juiste buis terecht.  Omdat we uiteraard niet doorheen jouw woning kunnen gaan met buizen, gebeurt dit enkel wanneer je een open of half-open woning hebt.  Gesloten bebouwing wordt niet meegenomen: daar sluiten we enkel de voorste regenwaterpijpen (= +/- de helft van het regenwater op jouw dak) op de juiste buis aan. 

Deze noodzakelijke werken, worden begeleid en (als gewenst) uitgevoerd door de stad.  De afkoppelingsdeskundige komt hiervoor bij u langs en zal dit samen met jou bespreken en verder uitwerken.

 

UPDATE

Maart 2023

Deze maand klinkeren we in de Sterrestraat het deel Dwarsstraat en Lindestraat en leggen we de parkeervakken aan. Het overige deel van de Sterrestraat is met uitzondering van de beplanting en enkele kleine afwerkingen zogoed als volledig aangelegd.

We voorzien de laatste afwerkingen en de opkuis van de werf in april.

 

Meer weten? 
Op 29 juni 2021 ging een infovergadering door voor de buurt, de presentatie vind je terug bij de documenten onderaan de pagina.
Neem gerust contact op via wegenwerkensterrestraat@lokeren.be of onze dienst Infrastructuur voor meer info.

 

 

Hinder

De aannemer start met de wegen- en rioleringswerken op 6 september.  Er wordt gestart in de Naastveldstraat ter hoogte van Spoele.

Er zijn 6 fases voorzien, deze kunnen ietwat overlappen maar de voorgaande fase zal terug makkelijk bereibaar zijn wanneer een volgende fase start.  Voor elke fase zal een wegomlegging worden uitgestippeld.

 

De werken zullen 215 werkdagen duren. We plannen het einde van deze totaalrenovatie (van ca. 1.500m) in het voorjaar van 2023.  

 

Problemen: Spreek de aannemer aan op de werf of contacteer de stadsdiensten via wegenwerkensterrestraat@lokeren.be of 09/235 32 25.