Vijgenstraat - Totaalrenovatie

Informatie

De Vijgenstraat is een verouderde straat: het wegdek heeft zijn tijd gehad en sinds er diverse werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd, is ook de riolering niet langer in goede staat.  De stad investeerde in de aankoop van een stuk grond langsheen de weg en ook bij de realisatie van het nieuwe gebouw op de hoek met de Heirbrugstraat, wordt een stuk overgedragen aan het openbaar domein.  Door deze ingrepen kan de straat op zijn volle breedte, vanaf de Heirbrugstraat tot aan de terreinen van Elia heraangelegd worden.

Deze straat ligt bovendien op het tracé van de fietssnelweg (“F4 Gent-Antwerpen”) en is het er op dit moment niet altijd even veilig fietsen.  Wanneer ook de nieuwe bouwprojecten in de buurt gerealiseerd zullen zijn, is het dus wenselijk dat ook de Vijgenstraat een make-over krijgt.

De procedure om een ontwerpbureau aan te stellen is opgestart.  Voor de uiteindelijke uitvoering wordt gewacht op de realisatie van de nieuwe verkaveling 'Santerra': de werken dienen op elkaar te worden afgestemd.

Hinder

Documenten