Zeveneekskens - Totaalrenovatie

Informatie

Enkele jaren geleden legde Aquafin reeds een collector (=verzamelriolering) aan in de Rechtstraat vanaf de Calaignestraat richting Eksaarde.  Deze sluit aan op een bestaande riolering en brengt al het afvalwater naar het zuiveringsstation Moerbeke.

Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk straten aangesloten worden op deze collector, dus zal de stad een volledig gescheiden rioleringsstelsel aanleggen ter hoogte van wijk “Zeveneekskens”: zowel in de Brielmolenstraat, de Schuifelstraat, Zeveneekskens, een deel van de Hemelseschoot, een deel van de Vijverstraat en Vijverhof zullen de nodige rioleringswerken uitgevoerd worden. 

Het betreft een erg groot dossier: er worden meer dan 300 inwoners aangesloten op de riolering en dat betekent dat Aquafin deze opdracht (deels) overneemt en uiteraard ook deels betaalt.  Gezien het huidige wegdek niet overal in even goede staat is, en er omwille van de rioleringswerken toch grote stukken zullen moeten worden opgebroken, zal ook de straat zelf volledig gerenoveerd worden.

Voor dit project heeft Aquafin studiebureau Evolta (Moerbeke) aangesteld. Zij werken de plannen momenteel verder in detail uit.

De uitvoering zelf is voorzien voor volgende legislatuur. Vooraf zullen de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken nog uitvoeren. 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud