Verstopte riolering

De meeste woningen zijn aangesloten op een openbare riolering. Vaak wordt er gewerkt met een gescheiden stelsel waarbij het regenwater wordt gesplitst van het afvalwater. Dit omdat het regenwater niet moet gezuiverd worden. Het huishoudelijke afvalwater wordt via de riolering naar een waterzuiveringsinstallatie geloodst waar men het water zuivert zodat dit terug de natuur in kan.

Vaak komen er producten in de riolering die daar niet thuishoren. Deze zijn slecht voor de natuur en zorgen ook vaak voor verstoppingen in de rioleringsbuizen. Om dit te voorkomen hieronder een opsomming van wat er al dan niet in de riolering mag.

 

Wat mag WEL in de riolering?

 • Urine en uitwerpselen
 • Droog toiletpapier
 • Voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
 • Restanten van (niet-bijtende) huishoudelijke schoonmaakproducten

 

Wat hoort er NIET thuis in de riolering?

 • Vetten zoals motorolie, frituurvet…
 • Verfresten en andere producten zoals thinner, …
 • Giftige producten
 • Geneesmiddelen
 • Afval met een vaste structuur zoals vochtige doekjes, maandverband en tampons, condooms, luiers, etensresten, kattenbakkorrels…
 • Plastic, kauwgom, sigarettenpeuken…
 • Bouwafval zoals betonresten, lijm, metselpuin...

 


Waar kan ik met dit afval dan wel terecht?

Vetten, verfresten en andere giftige producten breng je in een gesloten verpakking naar het recyclagepark. Voor frituurvet en -olie kan u ook terecht bij verzamelpunten bijvoorbeeld bij de supermarkt.

Geneesmiddelen kan u inleveren bij de apotheek.

Vochtige doekjes, luiers, peuken, kauwgom en andere horen bij het restafval (grijze bak)

Plastic daarentegen hoort bij het PMD (blauwe zak) en etensresten bij het GFT (groene bak).

Met bouwafval kan je terecht in het containerpark. 

 

Bij twijfel of vragen, neem gerust contact op met onze dienst infrastructuur:
tel. 09 235 32 25, infrastructuur@lokeren.be

U kan ook altijd zelf een melding maken. 

 

Mijn riolering zit verstopt. Wat nu?

Belangrijk te weten, is dat je ook een riolering moet onderhouden. Deze regelmatig laten reinigen door een gespecialiseerde firma is dus geen overbodige luxe om problemen te voorkomen.

Bij een verstopte riolering is het belangrijk eerst uit te zoeken waar de verstopping zich bevindt.

Bevindt het probleem zich in uw woning of tussen de woning en de aansluiting op het rioleringsnet in de straat, dan sta je zelf in voor de reiniging of de herstelling. Situeert de verstopping zich voorbij de aansluiting, neem gerust contact op met onze dienst Infrastructuur.

 

Hoe kan ik de verstopping lokaliseren?

Giet water in een andere afvoer dan de verstopte afvoer. Loopt het water daar wel weg, dan bevindt de verstopping zich in de leiding van de verstopte afvoer.
Blijft het water ook in de andere afvoer staan? Giet water door het aansluitputje aan de rooilijn.
Loopt het water weg richting de straat? Dan is het een verstopping in een leiding vanuit je woning.

Blijft het water ook in het aansluitputje staan?
Dan zit de verstopping verder dan jouw aansluiting op het rioleringsnet.
Neem contact op met dienst Infrastructuur voor een oplossing.

 

- Verstopping in oranje zone > Ontstopping voor eigen rekening
- Verstopping in groene zone > Oorzaak te bekijken en wie daarvoor verantwoordelijk is

 

Oudere woningen zitten vaak rechtstreeks aangesloten op de riolering in de straat en beschikken niet altijd over een huisaansluitputje op de perceelsgrens. Het is dan moeilijker om een defect of verstopping te detecteren.  Interessant kan zijn om even bij de buren te informeren. Wanneer ook zij hinder ondervinden, zal de verstopping zich quasi met zekerheid op de openbare riolering situeren. 

Blijkt u toch de enige met een probleem, dan contacteert u best een gespecialiseerde firma. Zij kunnen met behulp van een camera de exacte locatie van het probleem detecteren.  Vraag zeker een uitgebreid verslag met foto’s, mocht het geen privaat probleem blijken. Neem dan in elk geval contact op met de dienst Wegen en Rioleringen.