Rechtstraat, Calaignestraat, Stenenbrug en Kruisdam - Totaalrenovatie

Informatie

Momenteel is het noordwestelijk gedeelte van Lokeren helemaal niet gerioleerd en wordt er op diverse plaatsen geloosd in de Olentbeek, met hinder en klachten als gevolg. Met de realisatie van het voorgestelde project wenst de stad een eerste stap te zetten in het saneren van deze hoek van het grondgebied.

Enkele jaren geleden legde Aquafin reeds een collector (=verzamelriolering) aan vanaf de Calaignestraat richting Eksaarde.  Deze sluit aan op een bestaande riolering en brengt al het afvalwater naar het zuiveringsstation Moerbeke.  Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk straten aangesloten worden op deze collector, dus zal de stad een volledig gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Stenenbrug, Kruisdam, Calaignestraat, zijstraatje Rechtstraat en in de Rechtstraat zelf tussen de Hoekstraat en de Calaignestraat, waardoor een grote zone aangesloten zal kunnen worden op de riolering.
Tevens wordt ook voorzien in een optimale afkoppelingen op particulier domein.

Voor dit project heeft de stad aan de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) subsidies gevraagd.  Zij zijn met het ontwerp akkoord gegaan, wat betekent dat alle plannen eerst aan de VMM zullen moeten worden voorgelegd.

De nutsmaatschappijen starten eind zomer 2023 met de voorbereidende werken. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024.

 

Denkmee

De voorbereiding van dit project kan je volgen op Denkmee: Project - TOTAALRENOVATIE RECHTSTRAAT (lokeren.be).

Hinder

Geen inhoud