Rechtstraat, Calaignestraat, Stenenbrug en Kruisdam - Totaalrenovatie

Informatie

Gescheiden rioleringsstelsel

Momenteel is het noordwestelijk gedeelte van Lokeren helemaal niet gerioleerd. Er wordt op diverse plaatsen geloosd in de Olentbeek met hinder en klachten als gevolg. Met de realisatie van het wegenisproject Rechtstraat (tussen de Hoekstraat en de Calaignestraat), Calaignestraat, Kruisdam en Stenenbrug wenst de stad een eerste stap te zetten in het saneren van deze hoek van het grondgebied.

Enkele jaren geleden legde Aquafin reeds een collector (=verzamelriolering) aan vanaf de Calaignestraat richting Eksaarde. Deze sluit aan op een bestaande riolering en brengt al het afvalwater naar het zuiveringsstation in Moerbeke. Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk straten aangesloten worden op deze collector.

Door de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel krijgt zo reeds een grote zone een aansluiting op de riolering. Ook de particuliere afkoppelingen worden mee opgenomen.

  

Wegenisproject

De werken gaan van start op 11 maart 2024. Van den Berghe is aangesteld als aannemer voor dit wegenisproject. Eind zomer 2023 startten de nutsmaatschappijen reeds met de voorbereidende werken. Er moet enkel nog een boring gebeuren ter hoogte van het kruispunt Calaignestraat x Rechtstraat en het kruispunt Hoekstraat x Rechtstraat. Deze worden uitgevoerd tijdens het wegenisproject.

Naast de gescheiden riolering wordt er een nieuw wegdek heraangelegd met verkeersremmende maatregelen (verkeersplateaus, rijbaankussens). Er zijn twee ruime veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden opgenomen in het ontwerp van de Rechtstraat. Daarnaast voorzien we de aanleg van integraal toegankelijke bushaltes.

Waar mogelijk wordt er onthard en vergroend. Dit is bevorderlijk voor waterinfiltratie alsook verkoeling. Naast plantvakken worden ook nieuwe bomen aangeplant.

Er is nieuwe openbare LED-verlichting voorzien. In sommige woongebieden worden nuts ondergronds gebracht.

In de volledige projectzone zal de snelheid worden beperkt tot 50 km/u

Fasering en omleiding

Fase 1A: kruispunt Rechtstraat x Calaignestraat en aansluitend deel Rechtstraat van 11 maart 2024.

Fase 1B: Rechtstraat tussen kruispunt Calaignestraat en Stenenbrug van maart tot oktober 2024.

Fase 1C: kruispunt Rechtstraat x Stenenbrug van oktober 2024 tot december 2024.

 

Bijhorende omleiding: vanaf Eksaarde naar Zaffelare via Bautschoot – Ganzendries – Eksaardebaan – N70 – Hoekstraat en omgekeerd.

 

Plaatselijk verkeer zal eens het kruispunt Calaignestraat weer open is tussen Eksaarde en Doorslaar terug via de Calaignestraat kunnen rijden. Wanneer men werkt aan het kruispunt met de Stenenbrug zal men richting Puyenbroeck moeten omrijden.

 

Fase 2A: Rechtstraat tussen kruispunt Stenenbrug en Hoekstraat vermoedelijk van december 2024 tot eind januari 2025

Fase 2B: kruispunt Rechtstraat x Hoekstraat vermoedelijk van eind januari 2025 tot eind februari 2025

Fase 3: begin Stenenbrug (eerste 150 meter) vermoedelijk van november 2024 tot december 2024

 

In fase 2A is de omleiding identiek aan de bestaande omleiding. Men zal hierbij uiteraard vanaf de Hoekstraat of de Persijzerstraat niet meer naar de Stenenbrug kunnen richting Puyenbroeck of omgekeerd.

Tijdens fase 2B is het kruispunt van Persijzerstraat x Rechtstraat x Hoekstraat afgesloten! De gesignaleerde omleiding tussen Eksaarde en Zaffelare wordt dan nog groter en loopt via Zeveneken en De Lozen Boer.

De planning voor de Calaignestraat en Kruisdam moet nog verder worden uitgewerkt.

 

Ter info: de werken in de Zwaanaardestraat zouden tegen begin april klaar zijn.

Voetgangers en fietsers

Afhankelijk van de fasering zullen fietsers langsheen de werkzone kunnen rijden. Er zal wel altijd een veilige voetgangerszone voorzien worden. Met de fiets aan de hand kan je dus ten allen tijde passeren. Voorzichtigheid is aangeraden wanneer je voorbij de werken gaat.


De Lijn

Lijn 741 zal tijdens de werken een tijdelijke omleiding volgen met aangepaste haltes. Deze zal verlopen via de Doorslaarstraat en de Hoekstraat naar de Persijzerstraat in beide richtingen. Enkel voor fase 3 wanneer wordt gewerkt op het kruispunt Rechtstraat x Hoekstraat x Persijzerstraat moet er nog een route bekeken worden.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van De Lijn.

Gesubsidieerd project

Dit project wordt mee ondersteund door de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) voor de waterhuishouding en de Provincie Oost-Vlaanderen voor de fietspaden.

 

Contactgegevens

Stad Lokeren

  • Werfcontroleur: Bart D’hanis
  • Veiligheidscoördinator: Bart Vermoesen
  • Tel. 09 235 32 25
  • infrastructuur@lokeren.be

Van den Berghe nv

  • Projectleider Philippe Van den Berghe
  • Tel. 03 735 04 20
  • Werfkeet – Elke woensdag om 9 uur

Bij storing nutsleidingen

Fluvius (elektriciteit en gas): Gasgeur of gaslek (24/7) - tel. 0800 65 0 65  l  Storing - tel. 078 35 35 00
De Watergroep: Tel. 02 238 96 66 (24/7)
Proximus: Tel. 0800 22 800
Telenet: Tel. 15 66 66 66

 


                                                                                                                                                                                                                                    

De voorbereiding van dit project kon je volgen op Denkmee: Project - TOTAALRENOVATIE RECHTSTRAAT (lokeren.be). Vanaf de start van de werken kan je alle informatie hier terugvinden. 

Bij de bewonersvergadering werd een presentatie voorbereid met alle praktische informatie. Deze kan je onderaan deze pagina terugvinden. Algemene updates kan je altijd mee volgen via de Facebookpagina Wegen, Mobiliteit en Groen Lokeren.

                                                                                                                                                                                                                                    

Hinder

Geen inhoud