Wolfsakker - Aanleg fietsinfrastructuur

In het kader van een globale visie over een betere bereikbaarheid van de industriezones E17-2, E17-3 en E17-4 met de fiets en het openbaar vervoer, starten we in het voorjaar van 2024 met een eerste aanpassing. Dit ter hoogte van Wolfsakker.


VEILIGER EN VLOTTER MET DE FIETS

Momenteel eindigt het fietspad vanaf de Zelebaan ter hoogte van de carpoolparking. Om het industrieterrein veiliger te kunnen bereiken met de fiets, leggen we volgende zaken aan:

  • een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 3 meter breed vanaf de bestaande fietsenstalling aan de carpoolparking langsheen de parking tot na de bocht met kruispunt Dieptestraat;
  • een fietssuggestiestrook vanaf het kruispunt Dieptestraat richting de spooroverweg;
  • een fietsoversteekplaats van het dubbelrichtingsfietspad naar de fietssuggestiestrook aan de overkant van de straat;
  • een aanzet naar het dubbelrichtingsfietspad richting de Zelebaan.

BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER

Momenteel rijden er geen bussen in de omgeving van het industriegebied. Met het invoeren van het nieuwe openbaar vervoersnet van De Lijn in januari 2024, komt hier na lang aandringen van de Stad eindelijk verandering in.


Lijnbus lijn 49 Zelzate - Lokeren station - Zele
De bestaande buslijn tussen Zelzate en Lokeren zal vanaf 6 januari 2024 doorgetrokken worden van aan station Lokeren tot station Zele. De nieuwe route zal verlopen via Lokeren zuid. Er wordt ook een halte voorzien aan de carpoolparking.

Shuttlebus 497
Met deze shuttlebus kan je vlot van het station naar het industrieterrein rijden. Deze bus stopt immers aan de haltes station Lokeren, Markt, ziekenhuis, Zelebaan en carpoolparking. Op het industrieterrein zelf kan je afstappen aan de haltes Brandstraat, Moortelstraat, Mosten, Confiseriestraat en Metaalbewerkersstraat.

Voor meer informatie over de nieuwe dienstregeling kan je terecht op delijn.be/lokeren.


CARPOOLPARKING ALS HOPPINPUNT

Een Hoppinpunt is een punt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Om de reizigers aan de carpoolparking goed te kunnen ontvangen voorzien we aan beide zijdes van Wolfsakker een integraal toegankelijke bushalte. Deze zijn vlot toegankelijk voor iederen (vb. rolstoelgebruikers, mensen met buggy ...).


FASERING

Samen met de aannemer hebben we reeds bekeken dat het verkeer tijdens deze werken in beide richtingen mogelijk blijft. De werken starten op maandag 15 april 2024. Theo De Vliegher is aangesteld als aannemer van de stad om deze werken uit te voeren. De voorziene uitvoeringstermijn is vastgelegd op 40 werkdagen. Dit is uiteraard exclusief onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet.

De werfkeet en het materiaal krijgen een plaats op de carpoolparking. De helft van deze parking zal daarom voorbehouden blijven voor de werken.

HINDER

In samenspraak met de aannemer kozen we voor een aanleg met minimale verkeershinder. De aannemer tracht alle werken uit te voeren met behoud van doorgaand verkeer in beide richtingen in Wolfsakker. 

Doordat we kiezen voor blijvend doorgaand verkeer, zullen de mensen op de werf zeer dicht tegen de rijbaan aan het werk zijn. We vragen jullie dan ook om uiterst voorzichtig en aandachtig langsheen de werkzone te rijden en de maximumsnelheid van 30 km/u. te respecteren.

Tijdens de aanleg van het middeneiland ter hoogte van de bushalte, zal verkeer richting het industrieterrein deels moeten uitwijken op een tijdelijke steenslagverharding in de berm. Gezien de werken zich hier in het midden van de rijbaan bevinden, vragen we jullie ook uiterst opmerkzaam te zijn.

Gedurende de hele werkperiode zal de slagboom in de Spieveldstraat open staan voor een vlotte onsluiting.

In de laatste fase voorzien we het schilderen van de fietssuggestiestroken ter hoogte van de Dieptestraat. Omdat deze werken de rijbaan verhinderen plannen we dit in een weekend in.

 

PLAN

 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Vlaanderen.

Mobiliteit en Openbare Werken | Vlaanderen.be