Groen & Parken

Vergroenen centrumstraten

Het stadsbestuur van Lokeren zet de komende jaren in op het vergroenen van centrumstraten en waar mogelijk wordt er getracht om te ontharden zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren.

Bij wegenwerken en totaalrenovaties wordt er onthard waar mogelijk en ruimte gecreëerd voor groen.

Begraafplaats
onderhoud

Een gedenkplaats personaliseren kan op veel manieren. Met wat moet je rekening houden? 

En wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een graf of urne?Jacobskruiskruid
gevaarlijk of niet?

Jacobskruiskruid is aan een opmars bezig. Dit doordat de plant zich het beste voelt in droge en matig voedselarme gebieden. Maar is deze plant nu zo gevaarlijk als er wordt gezegd?

De gevreesde eikenprocessierups

Dit is een bladvretende rups van de eikenboomvlinder. De rups nestelt zich in en nabij zomereiken tijdens de zomermaanden. De brandharen van dit diertje bevatten een stof die een allergische reactie kan veroorzaken bij mens en dier.

Ongedierte

Voor het bestrijden van dieren die overlast veroozaken op openbaar domein werkt stad Lokeren samen met RATO. Deze gaat ongedierte in hoofdzaak op het openbaar domein bestrijden. 

Bautschoot onderhouds-
vriendelijk groen

De stad zet in op het vergroenen van straten en pleinen en waar mogelijk wordt er getracht om te ontharden zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren. Bautschoot is er zo één van.

Lokeren 
Buzzy City

Als echte bezige bijen – Buzzy Bees – toverden professionele tuinaannemers kleine stukjes stad om tot biodiverse groene zones – samen met inwoners van Lokeren.

Onderhoud
openbaar groen

Door over te schakelen op extensief groenbeheer kunnen we het openbaar groen dus op een onderhoudsvriendelijkere manier maar ook -en nog veel belangrijker- op een natuurvriendelijkere manier onderhouden.  

Verloren Bos
Parkbeheerplan

In 2014 werd de opdracht gegeven om een landschapsbeheersplan voor het park ‘Verloren Bos’ op te maken.  Belangrijkste doel van dit plan was de zoektocht naar een oplossing voor de problematiek van de waterhuishoudin

Bomenproject
Kanaalstraat

Als stad vinden we het belangrijk om een éénduidige en consequente visie te hanteren om te beslissen welke bomen behouden kunnen blijven, welke beter vervangen worden en welke helaas niet behouden kunnen blijven.

Molensite
Heirbrug

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met de werken op de Molensite Heirbrug. Het betreft de aanleg van een publiek familievriendelijk park van meer dan 10.000m², dat gelegen is binnen het stadscentrum.