Wegen & Riolering

Regen

Afkoppelen van
regenwater en afvalwater

Wanneer in jouw straat grootschalige wegen- en rioleringswerken gepland zijn, dan betekent dit dat de stad een gescheiden rioolstelsel zal aanleggen. Maar wat is een gescheiden rioolstelsel eigenlijk? En wat kan je zelf doen?

Onderhoud van grachten,
wie moet dat doen?

Grachten zorgen voor een natuurlijke buffer en plaatselijke infiltratie van regenwater. Zo wordt de kans op wateroverlast verminderd. Het onderhoud ervan is dus erg belangrijk.

Verloren Bos

Vergroening
van de centrumstraten

Het stadsbestuur van Lokeren zet de komende jaren in op het vergroenen van centrumstraten. Waar mogelijk wordt er getracht te ontharden, zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren. Dit vergroenen heeft heel wat positieve effecten.

Regen

Omgaan met 
regenwater

Waar we decennia lang dachten dat het goed was om het regenwater zo snel mogelijk naar de grote waterlopen te brengen, weten we ondertussen wel beter.  Regenwater is een kostbaar goed en het is belangrijk er slim mee om te gaan.  Zéker nu we vaststellen dat de weersomstandigheden veranderen.

WADI

Wadde?
Een WADI?

Een wadi is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. De wadi heeft verschillende functies in het stedelijk gebied en je vindt hem in vele vormen.

Verstopte riolering

Verstopte riolering...
Wat nu?

Een goed werkende riolering, het is iets waar je niet bij stil staat tot het verstopt.

Maar wat doet een riolering eigenlijk, wat gebeurt er met ons afvalwater en hoe voorkom je een verstopping?

Park Ter BeukenGladheidsbestrijding
Strooien of niet strooien?

Een ondergesneeuwd Lokeren is prachtig... maar kan ook gevaarlijk zijn. Verplaatsingen bij winterse taferelen vermijden lijkt ideaal. Of er in bepaalde straten al dan niet wordt gestrooid, is deel van een bewust winterplan van de stad uit.

Citycat
Propere straat
Propere stoep

Onkruid, bladval, afval, zand... Een straat en stoep kunnen er snel vuil uit zien. Maar wie is er verantwoordelijk voor de reiniging? Voorziet de stad in het onderhoud of heb je als burger ook je steentje bij te dragen?

Kabels
Nutsmaatschappijen
in Lokeren

Vaak worden werken op het openbaar domein uitgevoerd door nutsmaatschappijen. Nutsmaatschappijen staan in voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting.